Danskerne er utilfredse med serviceniveauet i de nye kommuner

Kun én ud af 20 danskere oplever, at kommunalreformen har medført forbedringer af den offentlige service. Og det selv om bedre service var et af løfterne fra politikerne, da reformen trådte i kraft for et år siden. Velfærdsministeren er ikke overrasket.

Kvaliteten af både børnepasningen, ældreplejen og folkeskolen er blevet ringere, og det samme gælder dialogen mellem borgere og kommuner.

Det er resultatet af det første år med kommunalreformen, der ellers blev lanceret med løfter om bedre offentlig service med borgerne i centrum.

Men ifølge en måling, som Gallup har foretaget for Berlingske Tidende, har den største administrative omlægning af det danske samfund i nyere tid, langt fra givet de serviceforbedringer, befolkningen blev stillet i udsigt.

Gallups måling viser, at kun én ud af 20 danskere mener, at den kommunale service er blevet bedre som følge af kommunalreformen, der reducerede antallet af kommuner fra 273 til 98, mens hele 34 procent af befolkningen oplever decideret dårligere service som følge af reformen.

»Det ser selvfølgelig ikke så godt ud, men tallene kommer faktisk ikke bag på mig. I forbindelse med kommunesammenlægningerne på Bornholm i 2003 så vi også, at der i begyndelsen var udbredt utilfredshed. I dag er langt de fleste bornholmere godt tilfredse med fusionen, og jeg er sikker på, at vi kommer til at se den samme tendens på landsplan, men jeg vil da håbe, at det begynder at vende nu,« siger velfærdsminister Karen Jespersen (V).

Det er især de danskerere, der til hverdag har kontakt med f.eks. daginstitutionerne, folkeskolen og ældreplejen, der oplever, at serviceniveauet i dag er lavere end for et år siden. Det gælder bl.a. formanden for Forældrenes Landsforening, der skarpt kritiserer kommunernes håndtering af børnepasningen.

»Alt for mange steder har reformen betydet, at forældrene betaler højere takster for en dårligere vare, fordi der er skåret ned i antallet af pædagogtimer. Og vi ser mange eksempler på, at forældre må køre op til 15 km. for at få afleveret deres børn, fordi de nye, store kommuner er pressede på pasningsgarantien,« siger Mette Grønvaldt.

Formanden for Kommunernes Landsforening, Erik Fabrin (V), erkender, at der visse steder er problemer:

»Vi taler om enorme omlægninger af danmarkskortet og et virvar af ændringer. Den slags kan naturligvis ikke gennemføres med et fingerknips.«