Danske Patienter: Pres giver fejl på sygehusene

Det er ikke kun godt, at sygehusene behandler patienter hurtigere, mener Danske Patienter. Sundhedsvæsenet er blevet for presset, og det giver fejl, lyder det.

Der er en bagside ved, at ansatte på landets sygehuse har haft ekstra travlt de seneste år.

Sådan lyder det fra Danske Patienter, som ikke er helt begejstrede for nye beregninger fra Danske Regioner, der viser, at de offentlige sygehuse er blevet mere effektive.

»Man skal være meget varsom med alene at se det her som en positiv historie. Vi ser fra forskellige kvalitetsmålinger, at sygehusene er blevet for pressede, patienter oplever flere fejl og mange steder en dårligere kvalitet, og man har ikke tid til at inddrage patienter og pårørende. Det er de her tal også et udtryk for,« siger direktør Morten Freil.

Fra 2012 til 2013 er produktiviteten på landets sygehuse samlet set steget med 3,2 procent. Året før var stigningen kun på 1,4 procent, mens stigningen de seneste ti år - fra 2003 til 2013 - i gennemsnit har ligget på 2,4 procent.

Sygehusenes effektivitet måles i forhold til, hvor hurtige de er til at behandle syge danskere. Men hurtighed er ikke lig med kvalitet, understreger patienternes direktør. Og selvom mange sygehuse arbejder målrettet på at sikre mere sundhed for pengene - for eksempel ved at operere og udskrive samme dag frem for at indlægge patienten - så hører foreningen stadig om overbelægninger og fejl, som går ud over patienterne.

»Vi ser mange tendenser til overbelægning og patienterne oplever fejl ved operationer, medicineringsfejl og fejl, der sker, når patienten skal overdrages fra det ene personale til det andet, fordi man ikke har tid til at få overdraget informationerne godt nok mellem de sundhedsprofessionelle,« siger Morten Freil.