Danske muslimer dropper moskeen

Islamforskere betegner hovedparten af de danske muslimer som sekulære på samme måde, som de fleste danskere har det med Folkekirken

Færre end halvdelen af de ca. 200.000 danske muslimer praktiserer deres religion. Kun et fåtal af de danske muslimer kommer jævnligt i moskeen til fredagsbøn, og under fastemåneden ramadan, som starter fredag, vil mange formentlig nøjes med at faste i et par dage.

Dermed ligner de danske muslimer i deres sekulariserede holdning til religionen muslimerne i resten af Vesteuropa.

Det oplyser de to danske islam-forskere, professor i islam, Jørgen S. Nielsen ved Københavns Universitet, og religionssociolog Lone Kühle, Aarhus Universitet.

»De 200.000 muslimer i Danmark er en etnisk definition. Men mindre end halvdelen praktiserer religionen, og mange overholder ikke fasten,« siger Jørgen S. Nielsen.

Han arbejder sammen med andre internationale forskere på et større værk om muslimer i Europa.

Man deltager i festlighederne
Religionssociolog Lone Kühle har undersøgt, hvor mange af de danske muslimer, der bruger moskeerne. Og hendes vurdering er, at over halvdelen har samme forhold til religion og dens institutioner, som mange danske har til Folkekirken: Det er godt, den er der, men man bruger den ikke.

»Mange muslimer har en grundlæggende respekt for islam og en positiv indstilling til religionen, men de overlader det at gå i moskeen til andre,« siger hun.

Lone Kühle vurderer, at færre end ti pct. af de danske muslimer går i moskeen hver fredag til fredagsbøn, og det er kun ca. en tredjedel af de danske muslimer, der jævnligt kommer i moskeerne.

»I ramadan-måneden vil nogle måske faste i en dag eller to og deltage i festlighederne ved afslutningen. Men man har ikke nogen ortodoks muslimsk praksis,« siger hun.

Også Jørgen S. Nielsen påpeger, at hovedparten af de danske muslimer har det med religion ligesom den gennemsnitlige »folkekirke-dansker«. Men det betyder ikke, at de afholder sig fra faste under ramadan. De faster måske bare i nogle dage eller den første uge.

Nogle af de ikke-praktiserende muslimer drikker også alkohol. Der er ikke tal for, hvor mange det er i Danmark, men i England er der store bydele med muslimske indbyggere med store alkoholproblemer, oplyser Jørgen S. Nielsen, der har en fortid som islam-forsker i Birmingham.

Selv om et fåtal af de danske muslimer kommer jævnligt i moskeen, så betyder det ikke, at de f.eks. spiser svinekød.

»Det er en kulturel vane. Mange kan simpelthen ikke lide grisekød, fordi de ikke kender det,« siger Jørgen S. Nielsen.