Danske museer drukner i amatørfund

Interessen for at lede efter historiske genstande med metaldetektor er steget kraftigt de seneste år. Faktisk så kraftigt, at Nationalmuseet nu har flere års efterslæb i sager om danefæ.

Interessen for amatørarkæologi er steget støt i de senere år, hvor det er blevet nemmere og billigere at erhverve sig en metaldetektor. Fold sammen
Læs mere

Danske museer arbejder på højtryk for at håndtere de store mængder af fundne genstande, der strømmer ind. Det skyldes især, at det er blevet nemmere og mere populært at gå på jagt efter historiske genstande bevæbnet med metaldetektor.

»Vi har et vældigt problem med at nå alle de her mange danefæsager, der udspringer af amatørfund,« fortæller Peter Vang Petersen, der er museumsinspektør og danefæekspert ved Nationalmuseet.

Han fortæller, at adskillige af de genstande, der bliver fundet med metaldetektor, ender på hans skrivebord. Hvis de bliver erklæret danefæ, udløser de en dusør.

Men det kan tage lang tid, før der falder en afgørelse.

»I øjeblikket har vi et par års efterslæb på danefæsager, så vi kender alt til de problemer, som de oplever i Sønderjylland,« siger Peter Vang Petersen med reference til hans kolleger på Museum Sønderjylland.

Her strømmer det nemlig også ind med amatørfund.

»Det betyder, at det nogle gange bliver lidt bogholderagtigt. Som arkæologer vil vi jo gerne arbejde med de ting, der bliver fundet, sætte dem ind i en større sammenhæng og formidle det videre. Det har vi bare ikke tid til,« siger Lilian Matthes, der er ansvarlig for Museum Sønderjyllands samling, til DR Syd.

Uvurderlig hjælp

Ifølge Peter Vang Petersen fra Nationalmuseet er mængden af fund stadig stigende. Det er godt, for det betyder, at mange historiske genstande reddes fra fortabelse.

»Der bliver reddet en masse kulturhistorisk kildemateriale, og vi modtager mange nye typer fund, der fortæller os detaljer af ny karakter, som vi ikke tidligere vidste,« siger han.

De mange amatørfund hjæper især med at kaste lys over perioden inden kristendommens indførelse i Danmark. For eksempel bidrager genstandene med ny viden om befolkningens syn på religion i perioden.

»Derfor beklager vi os ikke over, at de går og finder de her genstande. Det er virkelig nyttigt, og det er et arbejde, som museerne aldrig selv ville have haft ressourcer til at sætte i gang,« siger Peter Vang Petersen.

Skattejægere eller arkæologer

Jette Svane Hansen er formand for foreningen Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer, og hun har ligeledes oplevet en stigende interesse for amatararkæologi de seneste år.

»Men man må skelne mellem skattejægere og amatørarkæologer,« siger hun og fortsætter:

»Den ene gruppe har en brændende interesse for dansk kulturarv, og så er der en gruppe, som går ned og køber en detektor, fordi de bliver inspireret af medierne.«

Af den årsag arbejder foreningen for tiden med at udbrede kendskabet til et etiske og lovgivningsmæssige rammer, der adskiller amatørarkæologer fra skattejægere.