Danske forskere bag ny viden om kontinenternes separation

To forskere fra Århus Universitet og en hollandsk kollega påviser i tidsskriftet Nature, at kontinenter for 62 millioner år siden blev skilt på grund af en pludselig og voldsom forskydning, som kan være udløst af stærke spændinger i Jordens yderste stive skal. Hidtil har man hældt til, at kontintenternes adskillelse, der skabte Nordatlanten, blev sat i gang af en stor boble af varmt materiale, som steg op fra Jordens indre.

Fra dansk side står palæontolog Erik Thomsen og geofysiker Søren Bom Nielsen bag forskningen. Også den hollandske geofysiker Randell Stephenson har deltaget i projektet.

Forskerne har set på forskydningen mellem Grønland og Norge, der på den tid lå ganske tæt på hinanden. Det europæiske kontinent var under hårdt pres fra andre kontinentflader. Dette skabte en spænding, som må være blevet udløst på grund af et system af sprækker og revner i området mellem Grønland og Norge og op forbi Nordpolen til Sibirien.

- Vores resultater viser, at teorien om en stor boble fra undergrunden ikke er nødvendig for at forklare disse forhold. Men det kan sagtens have været tilfældet alligevel, siger Erik Thomsen.

Når de danske forskere er kommet tættere på en forklaring, skyldes det blandt andet nærmere studier af kalkskallede mikroorganismer i Jylland. De ligger i forskellige lag og kan dermed forklare, hvad der er sket på den tid.

/ritzau/