Danske chefer er Nordens mest utilfredse

Både angående løn, arbejdsvilkår og trivsel er danske ledere mere utilfredse end andre nordiske ledere. Små virksomheder og stort pres får en del af skylden.

Foto: Colourbox

Danske chefer får mindre opbakning fra deres overordnede end deres nordiske kolleger. De har mere urealistiske mål. De har færrest ressourcer til at nå målene. Og så arbejder de mere, holder mindre ferie og har flere søvnløse nætter på grund af arbejdet.

Det viser en undersøgelse blandt knap 2.500 ledere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland, som de nordiske civiløkonomforbund har lavet.

Den triste danske placering er faktisk ikke overraskende, mener en ledelsesekspert.

»Vi har en helt anden tilgang til konkurrence end i f.eks. Norge, hvor oliemilliarderne betyder, at virksomhederne og dermed lederne ikke er under samme pres. Samtidig er den danske erhvervsstruktur præget af mange små og mellemstore virksomheder. Det gør det sværere for lederne at gemme sig og medfører hyppigere og hårdere evaluering af lederens præstation,« siger Anders Drejer, professor ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

I det danske civiløkonomforbund, C3, peger man på en særlig dansk ledelsestradition som forklaringen.

»Danske virksomheder er mindre hierarkiske, og lederne har større frihedsgrader og mere ansvar end i f.eks. svenske og finske virksomheder. Og selv om større frihed er positivt, så betyder det også et større pres på lederne i hverdagen,« siger direktør Carsten Madsen.

Det kan ramme bundlinjen i en virksomhed, hvis topchefer og mellemledere ikke kan få enderne til at mødes.

»Det smitter af på både medarbejdere og virksomhedens resultater. Derfor skal man i høj grad tage signalet fra lederne alvorligt,« siger Kim Møller Laursen, afdelingschef i Ledernes Hovedorganisation.

For HR-chefen i Landbrugsraadet blev presset til sidst så stort, at han nu har valgt at sige stop.

»Jeg endte med at tænke: »Bjarne, det her risikerer du at falde om af«, og så besluttede jeg at stoppe uden at have et andet job på hånden,« siger Bjarne Larsen.