Danske arbejdsgivere får skarp kritik for at behandle polakker dårligt

To ud af tre polakker oplever, at deres chefer behandler dem dårligere end danske arbejdstagere, viser en undersøgelse.

painter man at work with a paint roller on the wall Fold sammen
Læs mere

Cheferne i Danmark diskriminerer polakker. Sådan er oplevelsen i hvert faldt blandt flertallet af polakker. De oplever, at arbejdsgiverne behandler polakkerne dårligere end danskerne. Det skriver Ugebrevet A4.

Ledernes gøren forskel på polakker og danskere fremgår af en undersøgelse gennemført af Avisen.dk, Ugebrevet A4 og Fagbladet 3F.

Så mange som to ud af tre polakker har indtryk af, at cheferne i Danmark giver dem en dårligere behandling end danskerne. Kun hver fjerde polak oplever, at cheferne i Danmark behandler polakker og danskere ens.

»Det er en meget stor andel af polakkerne, der føler, at de bliver dårligere behandlet end danskerne, siger Jonas Felbo-Kolding, som er ph.d.-stipendiat og forsker ved Københavns Universitet,« til Ugebrevet A4.

Han ser forskellige årsager til, at polakkerne oplever forskel i behandlingen.

»Det kan handle om, at de får mindre i løn end deres danske kolleger, at de får alle de kedelige opgaver, eller at der ikke bliver talt pænt til dem,« siger Jonas Felbo-Kolding.

Der bliver klart gjort forskel på danskere og polakker rundt om på blandt andet byggepladser. Det fortæller faglig konsulent Robert Olejnik fra 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening. Han taler polsk og har talt med mange hundrede polske håndværkere i Danmark.

»Jeg hører ofte på byggepladserne, at polakkerne bliver sat til det mest kedelige og beskidte arbejde. Oven i købet arbejde hvor de kun får mindstebetalingen, og ikke som danskerne kan tjene mere ved at være på akkord,« siger Robert Olejnik til Ugebrevet A4.

Tømrere, malere og andre polske håndværkere kommer ofte hertil med en ting for øje: At få tjent så mange penge som muligt. Men her bliver de mange gange ikke behandlet på lige fod med danskerne.

»Polakkerne får ofte ikke får det samme i løn som danske håndværkere, selv om de laver samme arbejde. Det ved vi fra en masse faglige sager inden for byggeriet,« siger Robert Olejnik.

Arbejdsgiverne i Dansk Byggeri oplever, at lederne ikke gør forskel på polakker og danskere.

»Det er ikke det indtryk, jeg har fra vores medlemmer. De sætter stor pris på alle medarbejdere, også de polske,« siger underdirektør Louise Pihl fra Dansk Byggeri.

Selv om polakkerne i egne øjne diskrimineres, afholder det dem ikke fra at søge til Danmark. Eller som underdirektør Steen Müntzberg fra Dansk Arbejdsgiverforening konstaterer:

»Det store antal udlændinge, som arbejder i Danmark, tyder jo ikke på, at vi har et dårligt ry i de EU-lande,« hvor arbejdskraften kommer fra.

Ifølge Jobindsats.dk er antallet af polakker, som arbejder i Danmark, steget støt siden 2010.