Dansk Sprognævn mangler ord

Dansk Sprognævn søger nye ord via nævnets hjemmeside. Det sker, for at nævnet hele tiden kan følge med i, hvordan det danske sprog udvikler sig.

Alkotsunami i samtalekøkkenet. At jooste. Eller at være bustet.

Jagten på nye ord er gået ind, og Dansk Sprognævn har besluttet, at den danske befolkning skal være med til at registrere nye ord i det danske sprog via nævnets hjemmeside.

Alle, der støder på et nyt ord - enten på skrift eller i tale - kan sende ordet til nævnet via den nye elektroniske blanket, som er på nævnets hjemmeside, www.dsn.dk.

De ord, som nævnet bliver gjort opmærksom på via hjemmesiden, bliver i første omgang automatisk samlet i en database.

Siden Dansk Sprognævn blev oprettet i 1955, har en af de vigtigste opgaver været at indsamle og registrere nye ord.

I dag indeholder ordsamlingen omkring en million eksempler på ord, og den vokser stadig med 5000-7000 eksempler om året.

/ritzau/