Dansk miljøsejr ved EF-domstolsprøjtemidler: En af verdens mest udbredte ukrudtsgifte, paraquat er blevet forbudt i EU, efter at Sverige støttet af Danmark har vundet en sag mod Kommissionen..

Med en dom, der imødekommer Sverige og Danmark, har EF-Domstolen forbudt en af verdens mest udbredte ukrudtsgifte.

Domstolens første instans har annulleret et direktiv, der tillod markedsføring af stoffet i EU-lYandene, fordi Kommissionen ikke grundigt nok har undersøgt, om stoffet kunne bruges uden at skade dyr og mennesker.

Museforsøg tyder på, at paraquat kan spille en rolle for udvikling af alzheimers. Arbejdere i Latinamerika kan have været udsat for forhøjede doser af stoffet ved reglementeret brug af det, og det er mistænkt for at kunne skade harer og fugle i markerne. Og Kommissionens brøde er, at den ikke har gjort nok for at kunne afvise mistanken til stoffet.

Det var netop hensynet til miljøet, arbejdsmiljøet og sundheden, der i 1983 fik Sverige til at forbyde stoffet, mens Danmark fulgte efter i 1994. Men producenterne herunder Syngenta søgte allerede i 1993 Kommissionen om at få stoffet godkendt. Den godkendelse gav Kommissionen på visse vilkår i 2003.

Kommissionens blåstempling af ukrudstgiften gjorde med et slag de nationale forbud i Sverige, Danmark, Finland og Østrig ugyldige. Og i princippet banede det vejen for giften til lande, hvor det var uønsket. Derfor indledte Sverige støtte af Danmark den sag mod Kommissionen, som domstolen nu har afgjort.

Chefkonsulent i Miljøstyrelsens pesticidkontor Anette Samuelsen siger, at stoffet ikke er blevet genintroduceret på det danske marked, selv om EU tillod det i 2003.

»Der er først og fremmest tale om en politisk sejr for Danmark, fordi vi har støttet Sverige i retssagen,« siger Anette Samuelsen.

Hun oplyser dog også, at Kommissionen nu i teorien har mulighed for at apellere dommen.

Den svenske miljøminister Andreas Carlgrens statssekretær Elisabet Falemo siger til nyhedbureauet AP, at det er vigtigt, at der bliver arbejdet aggressivt med at begrænse udbredelsen af farlige kemikalier inden for EU.

Den største producent af stoffet, schweiziske Syngenta, meddeler, at den nu i samarbejde med myndighederne vil undersøge, hvilke konsekvenser dommen vil få.

»Syngenta har omfattende dokumentation til støtte for, at paraquat er sikkert for brugerne, forbrugerne og miljøet,« meddeler Syngenta ifølge Reuters Bureau.