Dansk krigsskib i globalt beredskab

Et af Søværnets nye store flådefartøjer bør placeres på permanent patrulje i Det Indiske Ocean tæt på de fleste brændpunkter, mener chefen for Søværnets Operative Kommando.

»Da vil Det vil være en smule arrogant at forlade sig på, at andre lande så ordner problemerne for én,« mener kontreadmiral Nils Wang. <br>Foto: Erik Refner Fold sammen
Læs mere

Når den danske marine om fem år har modtaget det sidste af fem nye store flådefartøjer, bør et af dem sendes på permanent patrulje i Det Indiske Ocean tæt på nuværende og potentielle konfliktområder i Mellemøsten og Afrikas Horn.

Det mener chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang. Et dansk orlogsfartøj udsendt på permanent »global patrulje« vil være en naturlig forlængelse af Danmarks aktive sikkerhedspolitik med udstationerede soldater i Irak og Afghanistan.

Et dansk skib vil fra Det Indiske Ocean kunne nå til Indonesien mod øst eller Libanons kyst mod vest på to-tre dage og kan ud over at løse militære opgaver også deltage i kampen mod pirateri eller yde humanitær hjælp til for eksempel danske statsborgere.

»Jeg kan konstatere, at Udenrigsministeriet er udsat for et ubønhørligt krav fra befolkningen om, at staten kommer og redder dem, uanset hvordan de er kommet i den situation, de befinder sig i,« siger Nils Wang.

»Jeg ser dette som en konsekvens af, at når du har en højprofileret og aktiv sikkerhedspolitik, hvor du stikker næsen frem, så må du også være klar til, at en ambassade kan blive brændt af, eller at dit ambassadepersonale kan komme på hælene i et land, hvor sikkerheden bryder sammen. Da vil det være en smule arrogant at forlade sig på, at andre lande så ordner problemerne for én,« mener kontreadmiralen.

NATOs stående flådestyrke, »Standing Naval Maritime Group«, vil i løbet af i år sejle fra Middelhavet rundt om Afrika og ud i Det Indiske Ocean.

»Det gør NATO ud fra samme filosofi. Hvis man vil gøre sig håb om at være inden for rimelig sejltid, når der sker noget, så skal man altså ikke befinde sig ved Tromsø. De tænker på samme måde som jeg.«

Forsvarsminister Søren Gade (V) kalder perspektivet om et permanent udstationeret skib for »en klar mulighed«. »Forsvaret er et vigtigt udenrigspolitisk værktøj, og i dag opererer Hæren med opgaver og på steder, som man ikke havde drømt om for 10 år siden«, siger han.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, er »positivt interesseret«, specielt fordi det er i den store danske skibsfarts interesse at bekæmpe pirateri.

Den radikale ordfører Morten Helveg Petersen siger, at han godt kan se Danmarks strategiske interesse i at sikre skibsfartens sikkerhed. »Det er Folketinget, der beslutter hvad dansk forsvar deltager i, men jeg er åben for at diskutere det, især hvis der er praktiske grunde til at placere et skib i Det Indiske Ocean.

Socialdemokraternes forsvarsordfører, Per Kaalund, tror ikke umiddelbart på ideen. »Vi bygger ikke patruljeskibe for at sende dem til Det Indiske Ocean. Jeg tror ikke på, at vi behøver at være så hurtigt til stede, at vi ikke kan nå at forlægge et skib derud. Men vi vil da kigge på et forslag, hvis det kommer.«