Dansk kød har fået en bøn med på vejen i flere årtier

Halalkød i de danske kølediske er ikke noget nyt, og slagteritualet adskiller sig næsten ikke fra traditionel, dansk slagtning. Berlingske samler svar på tre centrale spørgsmål om halalkød.

Arkiv: Fold sammen
Læs mere
Foto: Kacper Pempel

Et snit, en bøn og en boltpistol.

Det er kort sagt, hvad der adskiller halalslagtning i Danmark fra traditionel, dansk slagtning.

Alligevel er fejden mellem halalkød og frikadeller et af danskernes foretrukne debatpunkter, og nu er emnet endnu en gang højaktuelt. Denne gang i Horsens, hvor Dansk Folkeparti kræver, at en kommende borgmester i byen skal love at bremse indkøb af halalkød til kommunen, hvis kandidaten vil have partiets støtte.

Berlingske har samlet svar på tre centrale spørgsmål om, hvad forskellen egentlig er på halalslagtning og »almindelig« slagtning – og det kød, der kommer ud af det.

Hvornår er kød halal?

Ordet »halal« betyder »tilladt« på arabisk, og halalkød er altså kød, der er slagtet på en måde, så det er tilladt at spise ifølge islamisk lov. Halalslagtning er slagtning, hvor dyret får halsen skåret over og dermed dør ved afblødning.

Dyr bliver dog slagtet efter nøjagtig samme metode ved traditionel, dansk slagtning. Forskellen er, at ved halalslagtning skæres dyrets to halspulsårer over med et tværgående snit over halsen, mens man ved traditionel slagtning lægger snittet på langs mellem halsen og brystet og i stedet rammer hovedpulsåren, inden den deler sig i to halspulsårer.

Ifølge islam kan slagtning foregå både med og uden bedøvelse, men i Danmark har det været lovpligtigt siden 2014, at alle dyr bliver bedøvet inden slagtning, uanset om der er tale om traditionel slagtning eller halalslagtning.

Det sidste, der adskiller halalslagtning fra traditionel slagtning, er bønnen. Under halalslagtningen er en muslimsk slagterimedarbejder til stede og fremsiger ordene »Bismillah, allahu akbar«, som betyder »I Guds navn, Gud er størst«.

Lider dyret, når det bliver halalslagtet?

Ved traditionel dansk slagtning bedøver man dyret med en boltpistol, som skydes gennem dyrets kranium og hjerne. Ved halalslagtning er det en vigtig del af ritualet, at hjernen ikke beskadiges, og derfor bruger man i stedet en cash-knocker, som med et hårdt slag uden på dyrets pande gør det bevidstløst.

Når det gælder slagtekyllinger, er der ingen forskel på bedøvelsesformen. Her gøres dyrene bevidstløse med et elektronisk vandbad, inden de slagtes.

Ifølge Landbrug & Fødevarer bliver bedøvelsens virkning altid kontrolleret, før dyret aflives. Og hos dyrenes beskyttelse har man ingen indvendinger mod metoden ved halalslagtning i forhold til den traditionelle.

»I det øjeblik, de er bedøvet, er der ikke nogen oplevelser for dyret forbundet med slagtningen derefter. Det religiøse aspekt har vi ikke nogen holdning til, så længe det ikke har betydning for dyrenes velfærd,« siger Søren Kent Pedersen, dyrlæge hos Dyrenes Beskyttelse.

Hvor meget af kødet produceret i Danmark er halal?

Ifølge Landbrug & Fødevarer er der en stor og stadig stigende efterspørgsel på halalslagtet kød i Danmark. Derfor har muligheden for at slagte via halalritualet stor betydning for den danske produktion af oksekød og fjerkræ og for de arbejdspladser, der er forbundet med produktionen.

I op mod 40 år er så godt som alle danske kyllinger blevet halalslagtet. I 2014 var eksportværdien af dansk kød fra fjerkræ 2,5 milliarder kroner, hvoraf de 250 millioner bestod af eksport til muslimske markeder.

Der er ikke noget krav i EU-landene om en særlig afmærkning på pakker med halalkød. Når et dyr bliver halalslagtet, er det ikke altid muligt at sende hele dyret til samme forretning, og derfor er en del af kødet i supermarkederne halal.

»Hvis man som forbruger ønsker at gå uden om halal-slagtet kød, er der mulighed for det. Man kan købe kyllingekød fra Rokkedal eller Sødam og økologisk oksekød fra Friland, der ikke slagter rituelt,« siger Stig Munch Larsen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer.

Ifølge Landbrug & Fødevarer er der dog ingen forskel på kvaliteten af kød, der er halalslagtet og kød, der er slagtet på traditionel vis.