Dansk klimaplan godkendt i EU

EU-Kommissionen sætter et enkelt fingeraftryk: Der skal bruges færre klimakreditter i udviklingslande.

EU-Kommissionen har godkendt den danske CO2-kvoteplan. Den såkaldte allokeringsplan tildeler CO2-kvoter til kraftværker og energitunge industrier i perioden 2008-2012 og gør rede for, hvordan Danmark i den periode vil opfylde sin forpligtelse efter Kyoto-protokollen om at nedskære udslippet af drivhusgasser med 21 procent i forhold til 1990.

I forbindelse med godkendelsen kræver EU dog en mindre justering af den plan, som regeringen i marts sendte til godkendelse i EU med otte måneders forsinkelse.

EU-Kommissionen kræver en reduktion i anvendelsen af klimakreditter, så virksomhederne kun må bruge 17 procent af deres kvotetildeling til at investere i miljøprojekter i for eksempel udviklingslande. Regeringen havde ønsket 19 procent.

/ritzau/