Dansk Flygtningehjælp: Lavere løn skal forhindre integrationsfiasko

Fortidens fejlslagne integration kan undgås, hvis flygtninge i højere grad kommer i arbejde, mener Dansk Flygtningehjælp, der vil have indført en indslusningsløn, som flere topøkonomer også foreslår.

Når flygtninge med opholdstilladelse i Danmark tager et arbejde, skal de ikke regne med at få fuld løn fra starten af.

I hvert fald ikke hvis det står til flere fremtrædende økonomer, der i Berlingske foreslår, at flygtninge skal ind på arbejdsmarkedet på en lavere såkaldt indslusningsløn.

Og idéen om at give flygtninge en lavere løn finder stor opbakning hos Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Andreas Kamm. Han har selv tidligere sagt, at der er behov for at se på lønnen til flygtninge, hvis integrationen skal lykkes.

»Jeg tror, det er en målsætning for alle at få flygtninge så hurtigt ind på arbejdsmarkedet som muligt. Men det er også en kendsgerning, at det ikke lykkes så godt, som vi gerne vil have det til. Det skyldes, at de nytilkomne ikke matcher kravene på det danske arbejdsmarkedsmarked fra start af,« siger Andreas Kamm og fortsætter:

»Men hvis flygtninge starter på en lidt lavere løn, kan de arbejde sig op, så de kan oppebære den løn, der er aftalt i Danmark.«

Og det er netop det høje lønniveau på det danske arbejdsmarked, der ifølge flere økonomer gør det svært at få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

»Den store udfordring er de personer, der kommer hertil med svag eller ingen uddannelse. De har svært ved at få fodfæste på det danske arbejdsmarked, som er karakteriseret ved høje kvalifikationskrav og derfor også høje lønninger og minimumslønninger. De barrierer kan i et vist omfang overvindes via indslusningsløn og oplæringsaktiviteter,« siger professor i økonomi ved Aarhus Universitet Torben M. Andersen til Berlingske.

Ifølge den liberale, borgerlige tænketank CEPOS kan en indslusningsløn på 70 kroner i timen hæve beskæftigelsen med 7.000 personer.

Indtil videre har indslusningslønnen fået en kold modtagelse fra flere sider, fordi lønvilkår i Danmark aftales mellem parterne på arbejdsmarkedet.

Men i et debatindlæg i Berlingske fastslår Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Erhverv (DE) og Dansk Industri (DI) nu, at de ikke vil afvise en særlig lønordning for flygtninge i fremtidige overenskomstforhandlinger.

Og det er yderst positivt, at den ene side af arbejdsmarkedets parter nu melder sig på banen, mener Anders Kamm.

»Det er netop arbejdsmarkedets parter, der skal lave den her ordning, fordi den jo ikke må fungere som løntryk eller social dumping,« siger generalsekretæren, der håber, at ordningen kan supplere eksisterende ordninger som job i løntilskud og virksomhedspraktik og flytte flygtninge tættere på et job.

»De eksisterende værktøjer har ikke fungeret så tilfredsstillende, at vi har nået de mål, vi har haft om at få flygtninge i arbejde. Derfor er der behov for noget nyt, der skaber en mere direkte relation mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne,« siger Andreas Kamm.