Dansk Erhverv: Pas på sprogregler

Dansk Erhverv advarer i kraftige vendinger politikerne mod at indføre regler for at sikre, at engelsk ikke bliver det foretrukne sprog på universiteterne på bekostning af dansk.

Dansk Erhverv ønsker ikke sprogregler på universiteterne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann

Organisationen Dansk Erhverv advarer politikerne mod at indføre sprogregler på universiteterne for at sikre, at engelsk ikke bliver det foretrukne sprog på universiteterne på bekostning af dansk.

Som omtalt i Berlingske Tidende er medlemmer af Folketingets Kulturudvalg i gang med at skrive et udkast til en såkaldt beretning, der skal "pålægge regeringen at forberede et lovforslag, der forpligter universiteterne herhjemme til at drage omsorg for, at dansk fastholdes som videnskabs- og undervisningssprog både på bachelor- og kandidatuddannelserne".

"Som talerør for de såkaldte videnserviceerhverv, der ansætter flest højtuddannede på det private arbejdsmarked i Danmark, er vi helt uforstående over for den politiske styringstrang på det sprogpolitiske område," siger Jannik Schack Linnemann, forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv:

"For os at se gælder det om at få proportionerne på plads: Der er meget lang vej fra at undervise og forske på engelsk på de områder, hvor det giver mening på universiteterne, og til, at dansk som sprog lider massivt domænetab og forsvinder fra Jordens overflade i de hellige akademiske haller."

Han tilføjer dog, at Dansk Erhverv "anerkender, at der fortsat er behov for dansk som undervisnings- og forskningssprog på universiteterne".

"Men skal Danmark blive en global vinder, bør vores sprogpolitik ses som en strategisk i brik i spillet om kvalificeret arbejdskraft og høj levefod baseret på viden. Derfor skal universiteterne dels ruste nye generationer til et arbejdsliv i en globaliseret verden, dels geares til den internationale konkurrence om udveksling af viden og kloge hoveder. Det kan vi ikke med cirkusengelsk i bagagen. Hverken i forskningsmiljøerne eller virksomhederne," lyder meldingen fra Dansk Erhverv.

I skåltalernes glemsel
Dansk Erhverv repræsenterer 20.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service.

Forskningschefen tilføjer, at "hvis de politiske ambitioner om Danmark som førende vidensamfund i den globale konkurrence ikke skal fortabe sig i skåltalernes glemsel, bør de fleste højtuddannede mestre fremmedsprog på et højt niveau".

"Ikke mindst fordi fremmedsprogsbeherskelse går hånd i hånd med den interkulturelle forståelse, som de fleste danske videnvirksomheder i ind- og udland lever højt på," påpeger han:

"Hvis det lykkes oppositionen at komme igennem med sit forslag, er det endnu et søm i det faglige selvstyres ligkiste på universiteterne. Politisk styring af universiteterne hænger overhovedet ikke sammen med de intentioner, som forligspartierne bag universitetsreformen i 2003 knæsatte," siger han.

"For hvem i det private og offentlige erhvervsliv gider bruge tid i en universitetsbestyrelse, hvis det hele besluttes ovenfra? Det bør være op til universiteterne opstille klare mål for sproganvendelse i uddannelse og forskning," tilføjer Jannik Schack Linnemann.