Dansk Byggeri: Der mangler 20.000 studieboliger

Med de 64.397 nyoptagne studerende på landets videregående uddannelser er der behov for cirka 20.000 studieboliger, viser beregninger fra Dansk Byggeri.

I Aarhus er man i gang med at bygge 138 ungdomsboliger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Axel Schütt

64.397 unge har i år fået beskeden om, at de er optaget på en videregående uddannelse. Dermed er den vilde boligjagt i universitetsbyerne gået ind.

Og studieoptaget alene skaber en efterspørgsel på cirka 20.000 boliger, viser nye beregninger fra Dansk Byggeri.

»Selv om de 17-25-årige ofte bor to personer i hver bolig, og ikke alle behøver at flytte for at studere, så skaber det et rigtig stort pres på de billigste boliger i byerne, for de studerende er på forhånd afskåret fra store dele af boligmarkedet, fordi de simpelthen ikke har råd,« siger Maria Schougaard Berntsen, økonomisk konsulent i Dansk Byggeri.

Priserne på ejerlejligheder stiger især i byerne, og mange studerende har ikke økonomi til at købe egen bolig. Samlet set er der ifølge Dansk Byggeris beregninger behov for 130.000 flere boliger frem mod 2020 på grund af øget tilflytning til byerne, øget befolkningstilvækst og flere ældre.

»Der er behov for, at kommunerne kigger godt på, hvem der flytter til, og hvem der flytter fra kommunen og sikrer sig, at der er boliger til alle. Samtidig skal man holde øje med strømninger i samfundet, som for eksempel at flere bor alene. Det understreger igen vigtigheden af billige boliger i byerne til at supplere eksempelvis kollegieboliger,« siger Maria Schougaard Berntsen.

Centralindstillingsudvalget (CIU), der administrerer 4.744 københavnske ungdoms- og studieboliger, oplyser til Berlingske, at man endnu engang oplever et rekordstort antal studerende, som står uden bolig. Således står 14.000 på nuværende tidspunkt på CIUs ventelister. Dog er der flere, som er skrevet op til flere forskellige boliger, hvormed man ikke kan konkludere, at 14.000 mangler en bolig.

Også i Aarhus oplever man mangel på studieboliger.

»I takt med at flere studerende søger ind på uddannelserne, skaber det et stigende pres på boligmarkedet. Igen i år må man forvente, at studerende flytter i campingvogne eller på sofaer. Det er fint med de midlertidige ordninger, men det løser ikke problemerne på lang sigt. Det største problemer er, at priserne på det private boligmarked ofte er alt for høje for de studerende,« siger Allan Vesterlund, formand for Studenterrådet i Aarhus, til Berlingske.

Socialdemokraternes by- og boligordfører, Jan Johansen (S), har foreslået, at en del af problemet kan afhjælpes ved at give en økonomisk gulerod til private boligudlejere, som har et hus eller en lejlighed, hvor der er plads til en ekstra, og som vil leje et værelse ud til en studerende i bolignød.