Danmarks største fredning på plads

Lille Vildmose er et enestående dansk naturområde. Nu er det også Danmarks største fredning både i areal og kroner og ører.

Med en rekordhøj erstatning på 57,5 millioner kroner er Danmarkshistoriens hidtil største fredning i Lille Vildmose syd for Limfjorden nu faldet på plads.

Naturklagenævnet har netop udsendt sin erstatningsafgørelse til de 136 lodsejere, der er berørt.

Lille Vildmose er med 76 kvadratkilometer også arealmæssigt Danmarks største fredning. Den omfatter bl.a. landets største højmose, Tofte Mose. Dertil kommer Tofte Skov og Høstemark Skov med store bestande af kronvildt og vildsvin. Begge skove er indhegnede af hensyn til vildtet, og publikum har kun adgang på guidede ture.

Fredningen betyder bl.a., at når tørvegravningen i mosen ophører, skal arealet overgives til naturen. Det samme gælder for visse hidtil dyrkede landbrugsarealer, mens størsteparten af de øvrige landbrugsarealer fortsat kan dyrkes som hidtil.

/ritzau/