Danmarks natur bliver fattigere

Den biologiske mangfoldighed er fortsat på tilbagegang i Danmark - trods nationale intentioner om det modsatte. Det viser rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser, som Socialdemokraterne kalder »alarmerende«.

Perlemorssommerfuglen er en af de særligt truede arter i Danmark. Fold sammen
Læs mere

Perlemorssommerfugle, vadefugle, padder, markfirben, violer, vild timian.

Hver og én er de udtryk for arter eller artsgrupper, der er i voldsom tilbagegang i Danmarks natur og i stigende grad er trængt af ikke mindst vores intensive landbrug og kulturskove.

Det er en af konklusionerne i en ny og på mange måder foruroligende rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) om biodiversiteten, altså den biologiske mangfoldighed, i Danmark. Eller mangel på samme må man snarere sige.

For den 148 sider lange rapport slår grundlæggende fast, at tabet af biodiversitet ikke er standset i et eneste af de ni overordnede danske økosystemer - herunder i skove, søer og på kyster - trods nationale intentioner om det modsatte.

I 2001 tilsluttede Danmark sig således en EU-hensigtserklæring om at sætte en stopper for tabet af biodiversitet fra 2010. »Men man indførte ingen sanktioner eller faste virkemidler - gjorde praktisk taget intet for at rette op på den negative udvikling. Det var en gratis omgang for staten,« lyder kritikken fra DMU-rapportens hovedforfatter, Rasmus Ejrnæs, der er seniorforsker ved DMU, Aarhus Universitet.

Skove og åbne arealer

Rasmus Ejrnæs peger især på to områder, hvor Danmark med forholdsvis få midler kan skabe mere balance i naturen.

Det ene er skovene, som dækker ca. 13 pct. af landets areal, men kun et par procent af skovene er naturskove, hvor træerne får lov at leve, til de bliver gamle.

Det andet er de åbne naturarealer - enge, overdrev, heder, græsland - hvor der i dag græsser meget få dyr.

 - Hvis man flerdobler antallet af krondyr, der græsser i den åbne natur, og samtidig udlægger væsentligt flere skovarealer til naturskov, vil man skabe bedre levesteder for en lang række planter og dyr, siger han.

Mens miljøminister Karen Ellemann (V) betegner rapporten som inspirerende, kalder Socialdemokraternes miljøordfører Mette Gjerskov den for "alarmerende".

 - Vi ved, at en stor del af vores truede arter findes i skovene. Alligevel har miljøministeren intet gjort for at sikre bedre plads til dyre- og plantearter i skovene, siger hun til Ritzau.

De Konservative anfægter ikke rapportens konklusioner, men partiets miljøordfører Tage Leegaard slår samtidig over for Ritzau fast, at man skal være varsom med at tildele landmændene rollen som naturskurk.

Det er langt fra kun i Danmark, at biodiversiteten er hastigt faldende. På den baggrund fastsatte FN og dermed verdenssamfundet på en stor konference i Japan i fjor et fælles mål om at stoppe tilbagegangen fra 2020.

 - Jeg er skeptisk, men hvis viljen er der, er det muligt at nå målet - også for Danmark, siger Rasmus Ejrnæs.