Danmarks Lærerforening håber på mere feedback til studerende

Hvis man gerne vil have dygtige elever, er man også nødt til at bedømme lærerne undervejs i deres uddannelse, mener Danmarks Lærerforening.

Det vækker undren hos Danmark Lærerforening, at indholdet af de nye prøver på læreruddannelsen i langt de fleste tilfælde reelt ikke bliver bedømt. Da den nye læreruddannelse blev præsenteret sidste år, var flere prøver ellers et centralt element i bestræbelserne på at styrke de studerendes faglighed.

»Det overrasker mig, fordi man med læreruddannelsen gerne vil have nogle endnu bedre lærere. Og de studerende, der er på læreruddannelsen nu, bliver netop bedre af at få feedback på deres opgaver undervejs i deres studieforløb. Derfor synes jeg, at man burde sætte midler af til reelt også at kunne gøre det,« siger Bjørn Hansen, formand for Skole- og Uddannelsespolitisk Udvalg i Danmarks Lærerforening.

De såkaldte modulopgaver gennemføres som kvantitative prøver. Det vil sige, at de studerende for eksempel blot skal aflevere en opgave eller holde et oplæg, der lever op til de formelle krav for at kunne fortsætte på uddannelsen. Og hos Danmarks Lærerforening frygter man, at fraværet af feedback til de studerende, vil gøre dem usikre på deres faglighed.

»Det giver en bekymring i forhold til de studerende. For når man ønsker at få endnu bedre lærere ud efter en læreruddannelsesreform, skal man også sørge for, at de midler og rammer, som professionshøjskolerne har til at kunne gennemføre uddannelsen, er på plads, sådan at de studerende rent faktisk kan få den faglige feedback, der er nødvendig,« siger Bjørn Hansen.

Han peger også på, at investeringer i de lærerstuderende er til gavn for alle, fordi dygtigere lærere, giver dygtigere elever.

»Jo dygtigere, de lærerstuderende bliver, jo mere afsmittende effekt har det jo også på eleverne,« siger Børn Hansen.