Danmarks dyreste lægeprojekt

Da 31 indiske speciallæger for et år siden kom til Danmark, stod politikere i kø for at byde dem velkommen. Men Danmarks mest opsigts­vækkende rekrutteringsprojekt af udenlandsk arbejdskraft dækker over en politisk og administrativ proces til DUMPEKARAKTER.

Regionshospitalet Randers er blandt de hospitaler i Region Midtjylland, som har fået indiske speciallæger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bo Amstrup

En kold decemberdag i fjor ankom 31 indiske speciallæger til Dronningens Ferieby i Grenaa. Her skulle de afslutte to måneders sprogskole, inden de blev fordelt rundt på sygehusene i Region Midtjylland den 1. februar i år.

Lægerne er hentet til Danmark for at afhjælpe den truende mangel på arbejdskraft i sygehussektoren, som allerede har lukket flere afdelinger ned.

Inderne blev budt velkommen med æbleskiver, klejner og gløgg til at varme sig på. Medierne var massivt til stede og skrev henrykte reportager. Og regionens formand Bent Hansen (S) mødte personligt frem og sagde i sin velkomsttale, at han var imponeret over, at lægerne turde tage så stort et skridt at bryde op fra et samfund, som på mange områder er meget forskelligt fra det danske.

- Det overraskede mig, at der var så stor interesse for os. Vi kom jo bare for at arbejde,« fortæller Anup Chatterjee, som i dag er patolog på Regionshospitalet Randers.

Rejsebureau har rekrutteret medarbejdere
At hente udenlandske læger til Danmark er ikke nogen billig fornøjelse. Berlingske Tidende har tidligere skrevet, at sygehusene skal grave dybt i budgetterne for at betale den pris, som særlige rekrutteringsbureauer kræver for at stå for opgaven.

Det er ikke ualmindeligt, at det koster sygehuset mellem 300.000 og en halv million kroner at hente en enkelt udenlandsk læge til landet. I en tid med knappe ressourcer i sundhedssektoren er det derfor helt afgørende, at køberne af disse ydelser undersøger markedet grundigt og finder den rette pris og kvalitet.

Berlingske Tidende har kulegravet projektet fra Midtjylland, og er stødt på en proces, som har vækket regionens politikere. Det viser sig, at regionens ledende embedsmænd entrerede med et lille rejsebureau fra Næstved, som aldrig tidligere har rekrutteret medarbejdere til Danmark.

Regionens politikere fik det indtryk, at embedsmændene havde afsøgt markedet for den bedste pris og kvalitet. Men aftalen til et tocifret millionbeløb blev hverken sendt i EU-udbud eller tilbudt de rekrutteringsfirmaer, som normalt står for den type opgaver for regionernes sygehuse. I stedet gik millionkontrakten direkte til to indiske brødre, som selv havde kontaktet regionen.

Berlingske Tidende kan dokumentere, at embedsværket i Region Midtjylland desuden udbetalte to millioner kroner til firmaet, flere måneder før projektet var forelagt og godkendt af de ansvarlige politikere.

- Det er i strid med de grundlæggende principper i styringen af en offentlig økonomi. Det fundamentale og ultimative redskab, vi som politikere har til at udføre vores job, er at prioritere midler. Hvis man som embedsmand går uden om det, så er man fundamentalt set i strid med de principper, der gælder i et demokratisk samfund,« siger regionspolitiker Poul Müller (K) til Berlingske Tidendes oplysninger.

Tilbud fra en indisk forretningsmand
Hele sagen begyndte tilbage i 2006, mens der endnu eksisterede amter i Danmark. Ingen af de implicerede kan i dag sætte nærmere dato på den første henvendelse. En dag dukkede den herboende indiske forretningsmand Shammi Luthra op med et tilbud. Han tilbød sammen med sin bror, Vepan, at hente indiske speciallæger til Danmark.

Der blev sat et møde op mellem den indiske forretningsmand på embedsmand Jørn Kochs kontor på den gamle amtsgård i Århus. Til mødet befandt sig også Steen Friberg Nielsen, som er cheflæge for tre sygehuse i Region Midtjylland.

Jørn Koch og Steen Friberg Nielsen lægger i dag meget vægt på, at der hurtigt opstod et nært tillidsforhold mellem dem som embedsmænd og brødrene Shammi og Vepan Luthra fra Expo Consult. Af samme grund undersøgte de ikke, hvad det var for et firma, de forhandlede med, vedstår Jørn Koch i dag.

- Det var ikke noget med at kigge alt muligt igennem og se på baggrunden for det ene og det andet. De sendte os nogle CVer for at dokumentere, at de havde nogle relevante kontakter og for at vise, at de ikke bare var dukket frem af den blå luft og skulle forsøge at lave en hurtig handel, fortæller Jørn Koch.

Tilliden mellem topembedsmanden og cheflægen fra Region Midtjylland og Expo Consult udvikler sig i løbet af 2006 så gunstigt, at Koch og Friberg besluttede sig til at sætte et pilotprojekt i gang i begyndelsen af 2007. På det tidspunkt er Region Midtjylland en realitet, og de får grønt lys af regionens direktør Leif Vestergaard Pedersen.

BERLINGSKE TIDENDE HAR UNDERSØGT, hvad det er for et firma, Region Midtjylland entrerer med. Med hjælp fra storebroderen Vepan Luthra, som er den eneste fra Expo Consult, der udtaler sig til pressen, og søgninger i erhvervsdatabaser som Greens, BIQ og CVR-registreret, tegner der sig et billede af et meget lille familiedrevet firma fra Næstved.

Expo Consult er et enkeltmandsejet firma. Ejeren hedder Poonam Luthra, men hende har ingen fra Region Midtjylland på noget tidspunkt mødt. Firmaet har ingen tilgængelige regnskaber. Poonam er gift med Shammi Luthra, som er bror til Vepan Luthra. Shammi præsenteres i erhvervsdatabasen BIQ som direktør og radioforhandler. Han er den bedst registrerede af de tre, da han har stået som ejer og bestyrelsesmedlem af en stribe firmaer fra Næstved, der handlede med video, radio og TV. Alle firmaer er siden opløst eller gået konkurs for år tilbage.

Expo Consult har aldrig tidligere rekrutteret sundhedspersonale til Danmark, og kilder i branchen undrer sig over, at firmaet kan vinde en rekrutteringsordre til et tocifret millionbeløb.

IFØLGE KONTRAKTEN mellem Expo Consult og Region Midtjylland, som Berlingske Tidende er i besiddelse af, skulle regionen betale 378.000 kroner per indisk læge plus moms. Desuden skulle regionen betale »dokumenterede udgifter til at bringe lægens familie til Danmark på maksimalt 45.000 kr. pr. kandidat«.

Prisen dækker de udgifter, Expo Consult har i forbindelse med projektet – herunder annoncering i Times of India, screening af kandidaterne, udgifter til sprogundervisning i Indien og Danmark, rejseudgifter, mv.

Da der i første omgang blev bestilt 30 læger, var det altså en aftale til maksimalt 12.690.000 plus moms – i underkanten af 16 mio. kroner.

Aftalen forelægges regionens forretningsudvalg som et beslutningsforslag den 12. april 2007, men bliver mødt med kritiske spørgsmål fra det konservative medlem Poul Müller. Han synes, at det er en dyr aftale og undrer sig over, at man skal helt til Indien for at hente læger. Derfor beder han om en oversigt over de rekrutteringsfirmaer, regionen har holdt møder med fra 1. januar 2007 til mødet den 12. april 2007.

Som skriftligt svar fra Jørn Koch får forretningsudvalget navnene på seks firmaer, der er holdt møder med i perioden. Ifølge referatet drejer det sig om firmaerne CLK-gruppen, Medico-Trust, Paragona, Nordwecare ApS, Christopher Hawgood og Tage Mortensen.

Berlingske Tidende har været i kontakt med alle seks firmaer, men ingen af dem mener, at de har været i betragtning til projektet.

- Jeg følte, at der var et politisk pres for kun at ville hente indiske læger. For ellers har jeg svært ved at begrunde, hvorfor man skulle rejse over på den anden side af kloden til et tredje-verdensland for at finde læger. Specielt fordi man har læger lige rundt om hjørnet, som er motiverede og dygtige og fra den samme kulturelle baggrund,« fortæller Martin Ratz fra rekrutteringsfirmaet Paragona, som havde møde med Region Midtjylland den 23. februar 2007.

Nordwecare ApS, som i dag hedder Vikarlæger.dk, er det eneste firma, der nåede frem til at sende et konkret tilbud på ordren, som ifølge den daglige leder Marianne Nordentoft kunne matche både pris og kvalitet. Firmaet tilbød hollandske speciallæger.

- Men vi hørte intet fra Region Midtjylland. De hverken svarede på vores henvendelse eller fortalte os, at de havde valgt et andet firma, siger Marianne Nordentoft.

FORELAGT FIRMAERNES reaktion vedstår Jørn Koch i dag over for Berlingske Tidende, at de seks firmaer på intet tidspunkt var inde i billedet.

»De var ikke indkaldt af os. I det her forløb kom der et hav af henvendelser fra mere eller mindre seriøse rekrutteringsfirmaer. Fordi det nu forlyder, at der er mangel på sundhedspersonale, så opstår alle mulige mere eller mindre mærkelige firmaer, så jeg har mødtes og haft telefonsnak med en række. Men de seks var så dem, Regionsrådet fik at vide, vi havde snakket med,« fortæller Jørn Koch.

Hvad skulle de byde på?

»De skulle ikke byde på noget,« siger Jørn Koch, der er tidligere hospitalsdirektør i Århus og i dag ansat som kommitteret i regionen i en treårig seniorstilling, hvor han blandt andet tager sig af internationale opgaver. »Det var et pilotprojekt. Og i øvrigt er der ikke krav om, at det skal i EU-udbud efter reglerne.«

Jørn Kochs udsagn kommer helt bag på regionsrådsmedlemmet Poul Müller, som stillede spørgsmålet. Han føler sig ført bag lyset:

»Jeg må selvfølgelig gå ud fra, at regionen har været i reelle forhandlinger med de seks firmaer, der er blevet os oplyst. Ellers er det da helt galt. Det kan man ikke leve med. Udgangspunktet er jo, at man kan og skal have tillid til administrationen i et demokratisk system.«

Men Poul Müller får sig snart en endnu større overraskelse. Berlingske Tidende har fået aktindsigt i fakturaerne mellem Region Midtjylland og Expo Consult. De afslører, at rekrutteringsprocessen reelt gik i gang, flere måneder før aftalen blev godkendt af Regionsrådet.

Selve rekrutteringsaftalen er først forelagt forretningsudvalget den 12. april og endeligt godkendt i Regionsrådet den 2. maj 2007. Direktør Leif Vestergaard Pedersen og Shammi Luthra skriver under henholdsvis den 7. maj og 24. maj 2007.

Men allerede i begyndelsen af januar 2007, altså mere end tre måneder før aftalen er godkendt i regionen, begynder store beløb at løbe ind på Expo Consults bankkonto i Max Bank i Næstved. Den 9. januar betaler regionen således 612.500 kr. for »fremskaffelse af CV på 10 speciallæger«, som det hedder på fakturaen. Og igen den 27. februar 2007 betaler regionen 1.375.000 kroner plus 75.000 kroner for fremskaffelse af CV på yderligere 20 speciallæger.

Poul Müller er forfærdet over, at embedsværket helt uden om det politiske system har igangsat landets største samlede rekrutteringsprojekt inden for sundhedsområdet sammen med en lille enmandsvirksomhed fra Næstved, som aldrig tidligere har udført rekruttering inden for dette felt.

»Det var en beslutningssag. Ergo kan embedsmændene ikke sige, at de har en generel kompetence til at sætte processen i gang, når det er noget, der skal besluttes på det politiske niveau. Det går bare ikke. Det holder ikke vand,« siger Poul Müller.

HVERKEN JØRN KOCH eller Leif Vestergaard Pedersen finder det opsigtsvækkende, at regionen betaler store beløb til firmaet Expo Consult for at skaffe CVer i januar og februar.

»Vi er nået så langt, at vi prøver at bestille ti læger. Så kommer der en regning på bestilling af ti læger. Og fordi vi skal op på 30 læger samlet, bestiller vi yderligere 20. Jeg kan godt se, at hvis man ser på regningen i dag, og der bare står 20 CVer, er det forkert,« siger Leif Vestergaard Pedersen.

Sagen er faktisk mere speget end som så. For de omtalte CVer er slet ikke på de indiske læger, der ender med at flytte til Danmark. Det er vareprøver på, hvordan CVer på indiske læger kan se ud. Den egentlige rekrutteringsproces går nemlig først i gang den 8. april 2007, da Expo Consult indrykker en annonce i Times of India, hvor de søger efter »Medical Consultants for Denmark«.

Her bliver interesserede læger bedt om at maile deres CV til adressen nhplbnt-talbros.com. Berlingske Tidende har undersøgt, hvilket firma der står bag den adresse. Det viser sig at være Talbros Automotive Component Limited, som er Indiens største producent af pakninger til automobilindustrien og korkgulve.

Regionen interesserer sig ikke for, hvem Expo Consult samarbejder med i Indien. Derfor har de aldrig hørt om firmaet bag domæneadressen bnt-talbros.com.

»Det tør jeg ikke sige hvem er. Da vi var i Indien, hilste vi på nogle af Expo Consults forbindelser, og jeg er i tvivl, om det var dem. Dem vi mødte, var nogle af deres personlige venner og forretningsforbindelser, som de får hjælp fra, når de er i Indien. Så om det har været en praktisk forbindelse med dem, det aner jeg ikke noget om,« siger Jørn Koch.

BERLINGSKE TIDENDE har forelagt rekrutteringsaftalen for flere rekrutteringsbureauer for at høre, om den ligner andre kontrakter. Men ingen ønsker at tage stilling til en kontrakt, som er indgået af en konkurrent. Heller ikke Statens og Kommunernes Indkøbsservice ønsker at vurdere kontraktens indhold.

Men det fremgår, at Region Midtjylland binder sig til at udbetale store millionbeløb meget tidligt i processen. Således er der betalt over ti mio. kroner allerede i slutningen af maj 2007, to måneder før speciallægerne begynder på danskundervisning i New Delhi og otte måneder før de trækker en hvid kittel over hovedet og begynder arbejdet på regionens sygehuse.

Regionsrådsmedlemmet Poul Müller har på baggrund af Berlingske Tidendes undersøgelse rejst spørgsmål til regionsformand Bent Hansen (S) om, hvordan man kan begynde udbetalingen til Expo Consult tre måneder, før de er bevilget af regionsrådet.

Svaret faldt i onsdags skriftligt fra formand Bent Hansen. Han erkender, at regionsrådet kunne have stoppet projektet i maj 2007, hvorefter regionen havde tabt 550.000 kroner for køb af 10 CVer. Til gengæld mener han ikke, at regionen ville hænge på fakturaen fra februar til 1.375.000 kr. for køb af yderligere 20 CVer, fordi betalingen først er endeligt godkendt den 12. april 2007.

- Når administrationen gik et skridt videre efter forretningsudvalgets drøftelse, skyldes det hensynet til tidsplanen omkring ferien, skriver Bent Hansen.

Det svar er Poul Müller ikke tilfreds med. Han kalder det et røgslør fra administrationens side:

- Det afgørende er, om Region Midtjylland er juridisk forpligtet over for rekrutteringsfirmaet til at betale regningerne. Det er ikke afgørende, hvilken dato den er betalt. Det afgørende er, om man har indgået en bindende aftale og købt en ydelse, før man har fået en bevilling til det. Når firmaet sender en faktura, er der to muligheder: Enten er det en fupfaktura, eller også er det en ægte faktura på noget, man har bestilt. Og med direktør Leif Vestergaards underskrift er det jo dokumenteret, at det er en ægte faktura på noget, Regionen har bestilt, siger Poul Müller, som foruden sit sæde i regionsrådet også er advokat.

DET BEMÆRKELSESVÆRDIGE ved Region Midtjyllands udbetalinger til Expo Consult er, at alle betalinger er faldet meget tidligt i processen og altid de maksimale beløb. Således står der i kontrakten, at regionen kan betale dokumenterede udgifter op til 45.000 kroner plus moms per læge for at hente deres familier til Danmark.

Den 1. april i år falder der en betaling på det maksimale beløb på 1.575.000 kroner for at fragte 28 lægefamilier til Danmark – de sidste tre læger er ansat i andre regioner. Det undrer Poul Müller.

»Det ville jo kræve, at samtlige læger havde dokumenterede udgifter på det fulde beløb – 45.000 kroner plus moms. Men, så vidt jeg ved, er nogle af dem gift med hinanden,« siger han.

Her stiller regionen sig ifølge Berlingske Tidendes aktindsigt tilfreds med en samlet kvittering fra det indiske rejsebureau »Travel & Vacations« for fragt af 27 ægtefæller og 35 børn samt ni ton bagage til knap 1.150.000 kroner.

- Det er selvfølgeligt svært at afgøre, om udgiften er reel. Jeg tror personligt, der har været de udgifter. Og det fremgår også af de kvitteringer, der er med, så der har jeg ikke grund til at tro andet, siger Jørn Koch.

Det var en tilfældighed
BERLINGSKE TIDENDE HAR forsøgt at finde svar på, hvorfor Region Midtjylland indgår en rekrutteringsaftale til 16 mio. kroner med et ukendt firma fra Næstved uden at undersøge, om der var konkurrerende firmaer, der kunne matche opgaven. Det nærmeste, vi kan komme et svar, falder fra cheflæge Steen Friberg Nielsen.

- Det var en tilfældighed. Expo Consult tog kontakt til os på et tidspunkt, hvor vi lige havde været i Indien. Vi så, der var en mulighed for at komme i gang med at kontakte indiske hospitaler, hvor der var læger, der ville til Danmark. Der var Expo Consult, og så blev det dem

Hvorfor spurgte I ikke andre firmaer, om de kunne klare opgaven?

- Der var ingen andre firmaer, der meddelte os, at de ville hjælpe os med at rekruttere læger fra Indien. Tværtimod var der mange firmaer, der ville hjælpe os med polske læger og læger fra Baltikum. Der sagde vi, at vi havde valgt at lave et pilotprojekt med indiske læger, og det gik vi så efter. Det var vores valg, siger Steen Friberg Nielsen, som selv har seks indiske læger ansat på de tre hospitaler, han har det lægelige ansvar for.

Pilotprojektet med de indiske læger er lige nu ved at blive evalueret. Resultatet af undersøgelsen kommer om en måned.