Danmark vil straffe Sudan økonomisk

Danmark reagerer nu på Sudans opfordring til boykot af danske handelsvarer. Regeringen vil droppe en gældslettelse på to mia. kr. til Sudan og kalder landets ambassadør til Udenrigsministeriet, hvor han skal stå skoleret.

Foto: Isam Al-Haj/AFP & Jan Jørgensen

Danmark reagerer nu på de seneste dages udfald fra den sudanesiske præsident Omar al Bashir, der senest i går, under en iscenesat demonstration i Khartoum, opfordrede til handelsboykot mod Danmark og samtidig varslede restriktioner overfor danske statsborgere.

Svaret fra Danmark bliver ifølge udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), at Danmark vil afvise at eftergive Sudan en gæld på godt to mia. kr. der er oparbejdet i Danmark hos Erhvervskreditfonden, der har stillet garanti til virksomheder, som har leveret varer til Sudan.

Samtidig bliver det korte og kontante svar, at den sudanesiske ambassadør Mohamed Ali Elton, der bor i Oslo, bliver kaldt til samtale i Udenrigsministeriet - en begivenhed der formentlig finder sted fredag.

- I de internationale forhandlinger om en eventuel gældslettelse til Sudan, vil det være Danmarks synspunkt, at Sudan ikke skal have en sådan gældslettelsesaftale, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs til Berlingske.dk.

Bistand fredet
Ministeren freder derimod foreløbig den humanitære bistand på 260 mio. til bl.a. Darfur og genopbygningsbistanden til det sydlige Sudan i forbindelse med fredsaftalen mellem regeringen i Nord og lokalregeringen i Syd.

Regeringens støtteparti Dansk Folkeparti har ellers krævet, at regeringen smækker kassen i for støtte til Sudan.

- Vores støtte er jo ikke en støtte til den sudanesiske præsident eller for den sags skyld til regeringen. Det er en støtte der vil sikre, at der vil ske en fordeling af magten fra Khartoum, siger Ulla Tørnæs.

Danmark vil derimod bruge Sudans eventuelle udsigt til en gældslettelse som pisk.

Efter fredsaftalen mellem Nord og Syd i 2005 gav de internationale donorer udtryk for, at man ville se på mulighederne for en gældslettelsesaftale til Sudan, men forhandlingerne i Paris har endnu ikke ført til noget, angiveligt fordi donorerne mener at den sudanesiske regering er for fodslæbende, når det gælder om at indfri og efterleve fredsaftalen.

- Set i lyset af de udtalelser der er faldet i Khartoum, undrer det mig, at Sudans regering åbenbart er villig til at afbryde samarbejdet med en donor som Danmark omkring udviklingsbistand på grund af en karikaturtegning, der er bragt i danske aviser - og på den måde modarbejde hjælpen til de mest udsatte grupper i deres eget land, siger Ulla Tørnæs.

Hun betragter det som meget lidt sandsynligt, at regeringen i Khartoum vil bruge gevinsterne fra en eventuel gældslettelse til at skabe udvikling i landet. Og så giver det jo ingen mening at yde gældslettelse, siger hun.

Ulla Tørnæs giver desuden udtryk for, at regeringen i Khartoum bruger sagen om karrikaturtegningerne til at trække fokus væk fra de massive problemer der hersker i landet - ikke mindst overgrebene i Darfur og fra sin manglende efterlevelse af fredsaftalen.

Ambassadør skoleret
Her og nu kræver ministeren dog en forklaring fra den sudanesiske ambassadør:

- Jeg har foranlediget, at ambassadøren bliver kaldt til samtale i Udenrigsministeriet, og jeg håber, at det kan lade sig gøre allerede i morgen fredag. For det er klart, at jeg har et meget stort behov for at få uddybet, hvad meningen er med de udtalelser, der er kommet, siger Ulla Tørnæs.

Sudan har trods olieindtægter også store udeståender med den bl.a. den internationale valutafond IMF.