Danmark vil modernisere Afghanistans religiøse skoler

Det vil tage mange år at komme af med de religiøse skoler i det sydlige Afghanistan, og derfor vil Danmark hjælpe landets regering med at gøre dem mindre »hadske«.

Uddannelse og atter uddannelse. Det er mantraet for regeringen og de partier, der står bag den danske indsats i Afghanistan. For kun gennem uddannelse kan man på sigt komme den yderligtgående fortolkning af islam til livs.

Men især i den sydlige del af landet, hvor hovedparten af de danske soldater opererer, vil det i mange år fremover være umuligt at udkonkurrere de religiøse skoler (madrassaer), og derfor skal der satses på at reformere dem.

Sådan lyder budskabet i ny rapport om den danske indsats næste år i den urolige Helmand-provins i det sydlige Afghanistan.

»Ved siden af den brede udviklingsindsats i forhold til uddannelsessektoren, vil der blive gjort en særlig indsats for at reformere og modernisere lokale madrassaer (religiøse skoler) i Helmand. Denne indsats vil søge at bidrage til at fjerne en af drivkræfterne i radikaliseringen i området og vil blive gennemført i overensstemmelse med den danske regerings principplan for udviklingsbistand til bekæmpelse af terrorisme,« hedder det i rappporten, der er udarbejdet af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet.

»Hadskoler«
Ifølge rapporten, der vil blive offentligjort i dag, vil grundlaget for indsatsen være støtte til den afghanske regerings arbejde med at bekæmpe såkaldte »hadskoler«. Det skal ske gennem indførelse af et nyt, nationalt curriculum for madrassaer med vægt på et balanceret uddannelsesforløb, der gør op med den ensidige fundamentalistiske indoktrinering, som i dag præger mange af disse skoler. Indsatsen vil for eksempel kunne støtte levering af nye, reviderede skolebøger til godkendte madrassaer.

Forsøget på at moderere de religiøse skoler sker i erkendelse af, at de ikke sådan lige er til at slippe af med i det sydlige Afghanistan.

»De traditionelle religiøse holdninger og mangel på uddannelsestilbud i Helmand gør, at det næppe vil være muligt for det offentlige skolesystem effektivt at udkonkurrere de religiøse skoler i mange år fremover. Uden en særskilt indsats vil en række af de radikale madrassaer derfor uhindret kunne fortsætte deres nuværende hadkampagne mod både regeringen og vesten. Her udgør den afghanske regerings moderniseringsprogram den bedste mulighed for at bekæmpe »hadskolerne« og sikre en bedre kontrol med indholdet og kvaliteten af undervisningen,« fremgår det af rapporten.