Danmark oplever stadig nettotilflytning - men flere udvandrer

Udvandringen fra Danmark steg med 4000 personer i 2018, viser Danmarks Statistiks tal.

I 2018 fik flere lyst til at pakke kufferten og forlade Danmark, viser tal fra Danmarks Statistik.

I alt var der 4000 personer mere, der i 2018 udvandrede fra Danmark, end året før.

Selv om indvandringen faldt, er den stadig betragtelig større end udvandringen. Derfor sker der stadig en nettotilflytning til Danmark.

Men forskellen er de seneste år mindsket, og den tendens fortsatte i 2018.

Det skyldes blandt andet, at der i 2018 var flere amerikanere, som forlod landet. Det betyder, at der modsat tidligere var en nettofraflytning af amerikanere.

Stigningen i udvandring gælder stort set alle nationaliteter undtagen Tyskland.

Med enkelte undtagelser er den samlede udvandring steget siden midten af 1990'erne. Omkring midten af 2000'erne tog både ind- og udvandringen fart.

Ifølge Nykredit betyder de seneste tal, at der nytårsaften var 5.806.081 indbyggere i Danmark. Det er næsten 25.000 flere end for et år siden.

Til sammenligning var der i 2015 en nettotilflytning på over 40.000 personer.

»Dertil er der sket en tydelig forandring i befolkningens alderssammensætning over de seneste år,« skriver Nykredits cheføkonom Tore Stramer i en kommentar.

»Der en klar tendens til, at der blevet færre under 20 år og betydeligt flere over 65 år.«

»Ser vi isoleret set på arbejdsmarkedets kernetropper, det vil sige aldersgruppen 20-64 år, så har der kun været en beskeden befolkningstilvækst over de seneste år.«

Væksten i befolkningen er heller ikke ligeligt fordelt geografisk. Den er i stedet koncentreret på færre kommuner end tidligere.

I 2017 steg befolkningen i 72 af de 98 kommuner. Sidste år var det 58 ud af de 98 kommuner, der fik flere indbyggere, viser tallene fra Danmarks Statistik.

/ritzau/