Danmark har mindst beskyttet natur i EU

Den beskyttede natur i Danmark er en sjælenhed sammenlignet med andre EU-lande.

Skægflagermus, violetrandede ildfugle og røde glenter er blandt de dyr, som mangler hjem ifølge Danmarks Naturfredningsforening.

Her er man harme over, at Danmark nu får en bundplacering blandt EU-landene, når det kommer til andelen af landareal udpeget som EU beskyttede naturområder.

Danmark har udpeget 8,32 procent af landarealet, som såkaldte Natura 2000 områder.

Til sammenligning topper Slovenien, der har fire gange så meget beskyttet natur som Danmark med hele 37,85 procent af landarealet.

»Den biologiske mangfoldighed forsvinder mellem hænderne på os. Der er mange faktorer, der spiller ind, men nok den væsentligste er, at den politiske vilje til at passe på vores natur simpelthen ikke er til stede,« siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks bundplacering kommer, fordi England har udpeget flere Natura 2000 områder, og derved har overhalet Danmark fra bundplaceringen.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er Danmark er ikke blot bagerst med udpegningen af områder, de er også bagud, når det kommer til at fastsætte mål for områderne.

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU landene, og sikre sammenhæng i naturen.