Danmark afviser terrorfrygt

Påståede lempelige rejseprocedurer mellem Danmark og Pakistan gør ifølge en amerikansk efterretningsrapport Danmark til gennemrejseland for potentielle terrorister. Udenrigsministeriet afviser.

En ikke offentliggjort efterretningsrapport fra de amerikanske sikkerhedsmyndigheder udråber Danmark som transitland for ikke mindst pakistanske terrorister, som ifølge rapporten har let spil på grund af påståede lempelige indrejseprocedurer mellem de to lande.

Rapporten, hvis konklusioner i går blev offentliggjort i Time Magazine, nævner bl.a., at Danmark har »et arrangement med den pakistanske regering, der tillader deres statsborgere nemmere adgang til Pakistan end andre«. Underforstået at potentielle terrorister af pakistansk oprindelse uhindret kan rejse frem og tilbage mellem EU-landet Danmark og Pakistan og modtage træning i terroraktioner dér og senere vende tilbage til Europa eller bruge den angiveligt lempeligere adgang for europæiske statsborgere til at komme ind i USA.

Det samme skulle ifølge rapporten gøre sig gældende for Storbritannien, Tyskland og for Holland.

Visum til Pakistan
Sammen med den faktor at al-Qaeda har formået at omorganisere sig i de lovløse grænseområder mellem Pakistan og Afghanistan, skulle bundlinjen på rapportens sikkerhedsvurdering være, at al-Qaeda-terrornetværket er blevet styrket. Ifølge rapporten skulle netværket nu være lige så operationelt stærkt som før angrebene mod World Trade Center i New York og mod Pentagon i 2001.

Oplysningerne fra den amerikanske rapport er blevet læst med stor interesse i det danske udenrigsministerium, hvor chefen for ministeriets borgerservice, Lars Thuesen, mener, at der må ligge en fejlfortolkning bag det, der er offentliggjort.

»Uanset om du er af dansk eller pakistansk oprindelse, skal du have visum til Pakistan, hvis du er dansk statsborger. Så jeg tror ikke rigtig på den her historie. Jeg tror, der er tale om en misfortolkning. Og jeg kan ikke se hvordan vi skulle skille os ud fra alle andre i den her sammenhæng. Danmark har ikke nogen aftale med Pakistan. Der er visumkrav begge veje,« lyder det Lars Thuesen.

Rigtigt er det dog, at USA ikke kræver visum af statsborgere fra 27 lande, hvilket bl.a. også omfatter Danmark.