Danida bør skaffe adoptionslande

Masser af forældreløse børn kunne bortadopteres, hvis deres hjemlande levede op til de internationale krav om lovgivning og sagsbehandling. Danida bør derfor hjælpe ulande med at opfylde disse krav, foreslår foreningen Adoption og Samfund.

Bistandsmidler fra Danida kan måske i fremtiden afhjælpe den store efterspørgsel efter adoptionsegnede børn. Det mener foreningen Adoption & Samfund, der derfor foreslår, at Danida skal støtte opbygningen af lovgiving og forvaltningen i ulande, så de kan godkendes som adoptionslande.

»Danida bruger hvert år milliarder på at hjælpe ulande, og en del af de penge bruger Danida i forvejen på, at udvikle statsapparatet og forvaltningen. Man kunne sagtens målrette nogle af de midler til udvikling af institutioner til og lovgivning om adoption,« siger næstformand i Adoption og Samfund Paul K. Jeppesen, der samtidig påpeger at de forældreløse børn i lande som for eksempel Uganda lever under skrækkelige forhold i dag.

Hos DanAdopt, der sammen med AC Børnehjælp står for internationale adoptioner i Danmark, er man også positivt indstillet overfor forslaget. De leder hele tiden efter nye samarbejdspartnere og forsøger at komme ind i nye lande, men de løber ofte ind i problemer.

»Ofte lever landene ikke op til de krav om lovgivning og forvaltning, vi har her i Danmark, og så kan de ikke godkendes som adoptionslande,« siger souschef hos DanAdopt Marianne Wung-Sung

Før et barn kan erklæres adopterbart, skal det dokumenteres, at barnet ikke har nogle slægtninge i landet, der kan tage sig af det, og at barnet ikke er handlet eller stjålet. Det står i Haag-konventionen om Adoption, som Danmark har tilsluttet sig.

»Vi har rigtig svært ved at få hul igennem til nye lande i Afrika på grund af de høje krav til dokumentation. Det samme gælder et land som Cambodija,« siger hun, men nævner samtidig, at det er lykkes at få stablet de rette institutioner på benene i fattige lande som for eksempel Burkina Faso og Etiopen.

Den stigende efterspørgsel efter børn til adoption skyldes blandt andet, at der er kommet gang i internationale adoptioner til lande som Australien, New Zealand og Spanien, mens mange af de lande, der tidligere har bortadopteret mange børn som Indien, Kina og Sydkorea, i højere grad bortadopterer børnene til familier internt i landet. Det er blevet muligt på grund af stigende velstand og ændrede kulturelle normer.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra udviklingsminister Ulla Tørnæs, som administerer Danidaprojekterne.