Daginstitutionerne har ikke ændret åbningstider i ti år

Arbejdsmarkedet kræver en vis portion fleksibilitet af arbejdstagerne. Alligevel melder landets største kommuner om, at de hverken har forlænget eller forkortet daginstitutionernes åbningstider det sidste årti.

Flere daginstitutionerne melder om, at de ikke har ændret åbningstider i ti år. Fold sammen
Læs mere
Foto: David Leth Williams

Flere af landets største kommuner har de sidste ti år tilbudt børnepasning fra klokken 7 om morgenen til klokken 17 om eftermiddagen. Hverken længere eller kortere.

Og det kan måske overraske, når arbejdsmarkedet og dets mødetider er i konstant forandring.

Så sent som i december meldte Dansk Supermarked for eksempel, at flere varehuse fremover skal giver kunderne mulighed for at skifte nattesøvnen ud med en omgang indkøb, og det samme gør sig således gældende for de ansatte.

De mere skæve arbejdstider kunne give anledning til at tro, at forældrene skriger på længere åbningstider, hvorfor daginstitutionerne måtte følge efter. Men det er ikke tilfældet, fortæller rådmand i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek, (V).

»Min indbakke bliver ikke væltet af forældre, der efterspørger længere åbningstider. Tværtimod indretter forældre sig i forhold til de tilbud, der eksisterer,« siger han.

Siden 2006 har Aarhus Kommunes ikke ændret sine åbningstider på daginstitutionerne. Et forsøg, hvor et par institutioner holdt aftenåbnet, lukkede ned, da århusianerne ikke benyttede sig af det. Alligevel er det noget, der ligger Bünyamin Simsek meget på sinde. Derfor laver Aarhus Kommune hvert andet år forældretilfredshedsundersøgelser, som skal afdække, om kommunen lever op til indbyggernes ønsker og behov.

»Vi ønsker, at institutionerne skal afdække arbejdsmarkedets behov. 95 pct. af forældrene siger, at vores pasningstilbud lever op til de behov, som de har,« siger han og konkluderer:

»Det efterlader fem pct., som man skal ikke underkende, for der er fem pct., som klart tilkendegiver, at de har et øget behov. Derfor arbejder vi igen på at lave et døgnåbnet pasningstilbud i midtbyen. Vi justerer dog ikke samtlige institutioners åbningstider, for det efterspørger folk ikke.«

I dagens Berlingske lød det, at de pressede børnefamilier måske ikke er så pressede alligevel. Det peger en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed på. Størstedelen af de danske børnefamilier kan indrette deres arbejdsliv så fleksibelt, at arbejdstid således ikke er noget problem.

Så selvom vi har fået tudet ørerne fulde af, at det er vanskeligt at forene arbejdsliv og familieliv, er det tilsyneladende en myte, for danskerne kan faktisk godt finde ud af at kombinere arbejdstid og fritid på en fornuftig måde. Og det sker selvom daginstitutionerne ikke har ændret sine åbningstider.

Det har Aalborg Kommune heller ikke. De beretter om, at åbningstiderne på børnepasningstilbuddene i deres kommune ikke har ændret sig de sidste ti år. Det samme er tilfældet for Københavns Kommune.

»Åbningstiderne har ikke ændret sig nævneværdigt. Men 42 af vores 420 daginstitutioner har udvidede åbningstider, så dem kan forældrene benytte sig af, hvis det ikke er nok med standardåbningstiderne fra 7-17,« siger Malene Stampe, teamleder i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Københavns Kommune har to institutioner, som har døgnåbnet. Men hvis man skal have passet sine børn der, skal man dog kunne dokumenterer, at man har behov for det. Det skal man derimod ikke, hvis man kun vil have sine børn passet i de institutioner, som har udvidede åbningstid.

»Det er min opfattelse, at institutionerne med udvidede – og døgnåbent bliver benyttet. Men der er ikke fuld belægning i ydretimerne, ofte tror jeg, at det er fordi, forældrene tilpasser det på anden vis,« forklarer Malene Stampe.

I Esbjerg Kommune har man ikke direkte ændret de generelle åbningstider. Alligevel mener formand for børne- og familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), at pasningstilbuddene er blevet forbedret.

»Vi har afskaffet lukkedage. Tidligere var der lukket op til eller i mellem helligedagene ved jul, nytår, Kristi Himmelfart samt flere uger i sommeren. Nu har vi åbnet hele året rundt, undtagen helligedagene,« siger hun.

Diana Mose Olsen forklarer, at der for nogle år siden var et offentligt døgnåbent tilpasningstilbud til børnefamilierne, det valgte Esbjerg Kommune dog at lukke igen, da der ikke var nogen, der benyttede sig af tilbuddet.

Til gengæld er et lignende tilbud åbnet i privatregi, og det møder stor succes, forklarer Diana Mose Olsen.

Størstedelen af daginstitutionerne i Esbjerg Kommune har primært åbnet fra 6 om morgenen til 17 om eftermiddagen, og Diana Mose Olsen »får ikke henvendelser fra forældre, som har problemer med åbningstiderne i daginstitutionerne.«

»For fire-fem år siden droppede vi kravet om, at institutionerne skulle have åbnet på bestemte tidspunkter. Vi indførte i stedet et minimumskrav, der lyder, at de skal holde åbnet mindst 52 timer om ugen.«

Odense Kommune har ikke vendt tilbage på Berlingskes henvendelse. Og Kommunernes Landsforening melder om, at de ikke har et overblik over udviklingen i daginstitutionernes åbningstider.