Dåbens religiøse betydning glider i baggrunden

En ny undersøgelse viser, at forældre går mere op i tradition og kulturelt ståsted, når de begrunder dåben af deres børn, mens det religiøse glider i baggrunden.

Det religiøse indhold i dåben vægter langtfra altid tungest hos forældre, der vælger at få deres barn døbt, viser en ny undersøgelse blandt godt 1.000 forældre på foranledning af Center for Kirkeforskning på Københavns Universitet. Det skriver Politiken.

Blot hver fjerde forælder, der har fået deres barn døbt, begrunder valget med, at deres barn skal vokse op som kristent eller for at give barnet Guds velsignelse gennem livet.

Ifølge Politiken er undersøgelsen ikke repræsentativ, da især veluddannede forældre er overrepræsenteret, men den peger på en klar tendens, forklarer forskerne bag undersøgelsen, religionssociolog Astrid Krabbe Trolle og teolog Karen Marie Leth-Nissen.

»Når man vælger dåben, handler det om værdier, mere end det er et spørgsmål om at vedkende sig en tro,« siger Astrid Krabbe Trolle.

Undersøgelsen peger på, at det religiøse faktisk fylder mere hos dem, der fravælger dåben. Her svarer hver tredje, at de ikke kan sige ja til trosbekendelsen, mens halvdelen svarer, at barnet selv skal vælge senere i livet.