Chefstridigheder lammer Hjemmeværnselite

De frivillige soldater i Hjemmeværnets særlige patruljekompagni har ikke været på øvelse siden sidste år, selv om chefen for Hjemmeværnet har givet lov. Deres egne chefer fastholder driftsstop.

Hjemmeværnets eliteenhed, SSR, er fortsat på standby, selv om værnet i løbet af fredag eftermiddag meddelte, at SSR har grønt lys til at gennemføre »vedligeholdende uddannelse«. De dyre aktiviteter er dog stadig på pause, og oversergent Carsten Brøndum, der leder kompagniets uddannelsessektion, venter ikke, at der foreligger nogen afsklaring om de lammende stridigheder i Værnets ledelse på denne side af sommerferien. Fold sammen
Læs mere

Stridigheder på chefniveau om Hjemmeværnets flagskib blandt de frivillige enheder, Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni, SSR, fortsætter med at lamme kompagniet, der blev ramt af et altomfattende driftsstop i januar.

Baggrunden var blandt andet mistanker om, at kompagniets budget – der er seks gange større end andre kompagniers – var blevet brugt i strid med reglerne. Men en kontrol af kompagniets forvaltning af sit materiel og penge viste i omkring begyndelsen af april, at der ikke var foregået noget strafbart. På den baggrund besluttede Hjemmeværnets øverste militære chef, generalmajor Finn Winkler, at kompagniet kunne genoptage den almindelige, vedligeholdende uddannelse, som eksempelvis at tage på skydebane. De dyrere aktiviteter og kurser måtte vente, indtil SSR-kompagniets fremtidige opgaver er blevet defineret, forklarede han til Berlingske fredag.

Men for de frivillige i SSR ser den virkelige verden helt anderledes ud:

»Vi har ikke været på øvelse i år,« siger oversergent Carsten Brøndum, der leder kompagniets uddannelsessektion. Vi spørger os selv om årsagen. En af dem er, at vi mangler klare retningslinjer, som ikke kan få fra vores kompagnichef, kaptajn Nicolai Martinu,« siger Carsten Brøndum.

»Vi er lagt på is«

Ifølge ham har kompagniets såkaldte forsyner, som er ansvarlig for materiellet, »taget sit tøj og er gået sin vej på grund af den behandling han har fået af kompagnichefen«:

»Jeg har gentagne gange spurgt om rammer for, hvordan og hvad vi må gøre. Men det er gået frem og tilbage, og så mister man jo energien. Vi opfatter situationen sådan, at vi stadig er lagt på is,« siger Carsten Brøndum, der ikke forventer at kunne genoptage almindelig vedligeholdelse og øvelsesaktivitet på denne side af sommerferien.

Kaptajn Nicolai Martinu har ingen kommenterer til anklagerne fra de frivillige, men chefen for Totalforsvarsregion Sjælland, oberst Eigil Schjønning, der har SSR som del af sit ansvarsområde, bekræfter, at SSR-kompagniet stadig har forbud mod at øve sig.

»Der er et driftsstop, og det betyder, at der ingen vedligeholdende øvelser er i kompagnisammenhæng. Men de enkelte medlemmer kan deltage i øvelser i andre enheder og vi har opfordret dem til at deltage i nogle af de kurser, som Hjemmeværnet tilbyder,« siger Eigil Schønning.

Modstridende meldinger

Berlingske har atter forelagt Eigil Schjønnings beslutning om driftsstop for Hjemmeværnskommandoen, hvorfra generalmajor Finn Winklers via en pressemedarbejder fastholder, at SSR-kompagniet har fået tilladelse til at genoptage den vedligeholdende uddannelse, også i fællesskab.

De modstridende meldinger, om hvad SSR må eller ikke må foretage sig, undrer oversergent Carsten Brøndum:

»Hvad har ledelsen egentlig tænkt sig, at vi skal gøre? Skal vi hver for sig spørge generalen eller obersten om tilladelse til at tage på skydebanen? Jeg har aldrig før hørt så modstridende meldinger, men jeg håber, generalen ender med at få ret,« siger oversergenten.

Beslutningen om at sætte SSR på pause blev fredag kritiseret af Eigil Schjønnings forgænger som chef for Totalforsvarsregionen, brigadegeneral Frank Lissner, der i dag er chef for det danske forbindelseselement til Central Command i Tampa i Florida. Lissner kaldte driftsstoppet for en »overreaktion«, når der ikke var begået ulovligheder i kompagniet.

»Vi har en god tradition i forsvaret, at når man går ud af porten til et nyt job, så ser man sig ikke tilbage. Så derfor vil jeg sige, at hvad en tilfældig brigadegeneral i Tampa mener, det rager mig meget langt. Og det må du godt citere mig for.«

Eigil Schjønning bekræfter, at der eksisterer et »spændingsfelt« mellem de frivillige i kompagniets frivillige ledelsesgruppe og deres chef, Nicolai Martinu, der er fastansat officer. Han forlader imidlertid snart kompagniet til fordel for en stilling i Polen, et år efter han kom til SSR.

I løbet af fredag eftermiddag udsendte Hjemmeværnskommandoen så en pressemeddelelse, hvori hjemmeværnschef Finn Winkler endte med at få ret. SSR kan nu gennemføre vedligeholdende uddannelse, også i rammen af SSR. De dyre aktiviteter er dog stadig på pause.

Oversergeant Carsten Brøndum er ikke i familie med Berlingskes journalist Christian Brøndum.