CEPOS-kritik af forslag

Fogh-vækst i offentligt forbrug er tre gange som høj som Nyrup-plan, mener den borgerlige tænketank CEPOS.

"Det er særdeles uhensigtsmæssigt, at VK­-regeringen fremlægger en finanslov, hvor det offentlige forbrug i 2008 skal vokse med 1,7 pct. Det svarer til et udgiftsløft på ca. syv en halv milliarder kroner, hvilket er godt tre gange så meget, som Nyrup planlagde at øge det offentlige forbrug med i 2008.

Dermed cementeres billedet af en regering, der ikke har evnet eller haft viljen til at styre det offentlige forbrug. Regeringen burde have holdt nulvækst i 2008, når det erindres, at væksten i det offentlige forbrug har været dobbelt så høj som oprindeligt budgetteret i perioden 2001-2007", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra CEPOS

"Udgiftsløftet vil kunne øge antallet af offentligt ansatte betydeligt og også mere end de 1.000-2.000 personer, som regeringen skønner. Det vil trække hænder og ressourcer væk fra private virksomheder, som i dag takker nej til ordrer som følge af mangel på arbejdskraft. Det ses da også, at regeringen regner med fald i den private beskæftigelse næste år på 2.000 personer. Denne uhensigtsmæssige udvikling følger af en forkert prioritering i finanspolitikken," siger cheføkonom Mads Lundby Hansen CEPOS