CBS får nej til midlertidigt at udskrive bortviste studerende

I december blev 25 CBS-studerende midlertidigt bortvist. Bortvisningen medførte ifølge CBS, at de studerende blev udskrevet fra studiet. Nu har Styrelsen for Forskning og Uddannelse gjort CBS opmærksom på, at det ikke er muligt at udskrive studerende.

»Det er selvfølgelig beklageligt, at den oprindelige afgørelse til de studerende indeholdt information, vi har været nødt til at præcisere efter henvendelsen fra styrelsen,« siger Mette Kuhlen Gullack, der er juridisk chef på CBS, i pressemeddelelsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ritzau Scanpix

25 CBS-studerende blev i begyndelsen af december midlertidigt bortvist fra CBS. Ifølge ledelsen bundede bortvisningerne i, at de studerende, der alle var tidligere introvejledere, havde »valgt at se stort på reglerne« for alkohol på uddannelsesinstitutionens introforløb.

Rektor på CBS Nikolaj Malchow-Møller oplyste i den forbindelse, at konsekvensen af at blive midlertidigt bortvist var, at de studerende blev udskrevet af CBS i en periode.

Nu oplyser CBS i en pressemeddelelse, at CBS af Styrelsen for Forskning og Uddannelse er blevet gjort opmærksom på, at det ikke er muligt at udskrive de studerende.

Selv om de studerende nu genindskrives på studiet, er de dog stadig udelukket fra at deltage i undervisning og eksaminer i bortvisningsperioden, fremgår det af pressemeddelelsen.

»Det er selvfølgelig beklageligt, at den oprindelige afgørelse til de studerende indeholdt information, vi har været nødt til at præcisere efter henvendelsen fra styrelsen. Det ændrer dog ikke ved selve afgørelsen, men alene på det forhold, at de bortviste studerende ikke teknisk set er udskrevet,« siger Mette Kuhlen Gullack, der er juridisk chef på CBS, i pressemeddelelsen.

At de studerende ikke kan udskrives, giver dem nu mulighed for at søge udveksling, oplyser CBS.

»Så længe selve udvekslingsopholdet ligger efter den periode, hvor de er bortvist, kan de nu søge om udveksling på lige fod med andre CBS-studerende, selv om de er midlertidigt bortvist,« står der i pressemeddelelsen.

Mette Kuhlen Gullack, juridisk chef på CBS

»Det ændrer dog ikke ved selve afgørelsen, men alene på det forhold, at de bortviste studerende ikke teknisk set er udskrevet.«


Midlertidige bortvisninger

Ifølge CBS blev de 25 introvejledere midlertidigt bortvist efter sexistisk sprogbrug, grænseoverskridende adfærd og brud på alkoholregler.

I et interview til Berlingske sagde rektor Nikolaj Malchow-Møller:

»Jeg vil sige, at vi indførte reglerne i 2016, fordi vi ville have gjort op med den adfærd, der på daværende tidspunkt var på introforløbene. Når man så alligevel konstaterer, at de meget klare regler åbenlyst ikke bliver overholdt, synes jeg ikke, at der er tale om en hård sanktion.«

I slutningen af december stod nogle af de midlertidigt bortviste studerende frem i Berlingske og fortalte, hvordan de havde oplevet sagen.

De fortalte, at bortvisningen kom som et »chok fra den ene dag til den anden«, og at de mente, at den var »så uretfærdig«. Derfor havde de valgt at klage over afgørelsen.

»På dette tidspunkt var vi ikke længere introvejledere, så det var et privat arrangement i vores privatliv, og det skal vi have en eller anden form for frihed over – uanset om vi går på CBS eller ej. Arrangementet var for nogle af vores venner på CBS, men også for nogle af vores venner andre steder fra og for offentligheden. Og vi nævner hverken »CBS«, »HA Europæisk Business«, »introforløb«, »introvejleder« eller »intro« i invitationen,« sagde Signe, der er en af de midlertidigt bortviste studerende, ved den lejlighed.

CBS oplyste i den forbindelse, at de kendte til de studerendes udlægning af sagen, men at CBS af juridiske grunde og af hensyn til klageprocesser ikke kunne diskutere denne.