Bussen er billigere end banen

Hurtige busser med egen kørebane er billigere end en letbane, når en ny københavnsk Ring 3 skal forbinde Lundtofte med Ishøj.

Bussen skubber toget af banen, hvis politikerne udelukkende ser på prisen, når de skal forbinde Lundtofte i den nordlige del af hovedstaden med Ishøj 28 kilometer længere sydpå. En letbane er 50 procent dyrere at anlægge end en korridor til en særligt hurtig busforbindelse. Til gengæld lokker en letbane flere passagerer over i den kollektive trafik samtidig med, at de lette tog trækker flere indbyggere og arbejdspladser til de storkøbenhavnske omegnskommuner.

Det er hovedkonklusionerne i en ny rapport fra rådgivervirksomheden COWI, der har set på en række fordele og ulemper ved henholdsvis en letbane og en løsning med hurtige busser i deres egen kørebane, den såkaldte BRT løsning (Bus Rapid Transit).

Ifølge rapporten koster det 3,7 mia. kr. at anlægge en letbane på strækningen, mens prisen på BRT busløsning er opgjort til 2,4 mia. kr. Her overfor står dog, at en letbane trækker dobbelt så mange indbyggere og arbejdspladser til kommunerne som busserne. Samtidig vurderer COWI, at en letbane scorer flest point på bløde værdier som komfort, køretid, regularitet og muligheden for at tage cykler med i toget.

Letbanen foretrækkes

Socialdemokraternes trafikpolitiske ordfører, Magnus Heunicke, siger, at en letbane er at foretrække, selvom den umiddelbart er dyrere end busløsningen.

»En letbane har højere kvalitet og mere komfort, derfor kan den også tiltrække flere passagerer. Vi håber, at regeringen vil være med til at finde pengene til en letbane. Men er det politisk umuligt, går vi ind for busser som en overgangsløsning,« siger Magnus Heunicke.

Til spørgsmålet om busser som en midlertidig løsning bemærker COWI, at det vil være en dyrere måde at få en letbane på, end hvis den bliver anlagt fra begyndelsen.

Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, Søren P. Rasmussen (V), er overhovedet ikke i tvivl. Han foretrækker letbanen frem for bussen.

»Man glemmer, at folk ikke vil køre i bus. Letbanen trækker viden, vækst og udvikling til hovedstaden, og det kommer hele landet til gode. Så må vi se på, hvordan vi får rejst en milliard kroner mere til anlægsarbejdet,« siger Søren P. Rasmussen.

Han får tilslutning fra Gladsaxes socialdemokratiske borgmester, Karin Søjberg Holst. »Det kan ikke komme bag på nogen, at busløsningen er billigere. Men en skinnebåren løsning har længe stået øverst på vores ønskeseddel, fordi den tiltrækker flere passagerer og virkelig vil give byen et løft,« siger Karin Sjøberg Holst.

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) siger, at han vil tage en første drøftelse efter sommerferien med borgmestrene.

»I samarbejde med kommunerne og forligskredsen skal vi have drøftet, om der skal arbejdes videre med en letbane eller en højklasset busløsning, og hvordan projektet kan finansieres,« siger Hans Christian Schmidt.

De lette tog eller de hurtige busser i en storkøbenhavnsk Ring 3 er et resultat af trafikforliget fra sidste år, som hele Folketinget bortset fra Enhedslisten står bag.