Bundrekord: Færre studenter læser videre med det samme

Andelen af studenter, der går i gang med en uddannelse umiddelbart efter gymnasiet, er styrtdykket. Længere skoledage og øget fokus på karakterer får flere elever til at brænde ud, vurderer lærerforening.

Studenter hopper i Storkespringvandet i 2018. Fold sammen
Læs mere
Foto: Anne Bæk

Langt færre studenter går i gang med en uddannelse, umiddelbart efter at de har fået studenterhuen.

På bare seks år er andelen af studenter, der går i gang med en uddannelse umiddelbart efter gymnasiet, næsten halveret. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

I 2018 var 15 procent af studenterne i gang med en uddannelse, tre måneder efter at de havde gennemført en gymnasial uddannelse. I 2012, hvor andelen toppede, var 29,3 procent af studenterne i uddannelse efter tre måneder.

»Det er en betydelig udvikling over de sidste seks år. Tallene er gået lidt op og ned siden 2004, men stiger overordnet frem mod 2012. Efter 2012 har vi set et stabilt fald i andelen af studenter, der går direkte videre i uddannelsessystemet,« siger Lene Riberholdt, fuldmægtig og specialist i uddannelsesområdet hos Danmarks Statistik.

Eleverne er pressede

Hos Gymnasieskolernes Lærerforening vurderer formand Tomas Kepler, at udviklingen kan skyldes lange skoledage i grundskolen og øget fokus på karakterer og test, som har skabt et behov for et pusterum efter gymnasiet.

»Jeg tror, det er et udtryk for, at det at gå i skole i dag er en hård omgang. Min fornemmelse er, at længere skoledage i en reformramt skoleverden præget af nedskæringer, stadig større fokus på karakterer, test og målinger ikke skaber et godt skolemiljø, som inspirerer og motiverer elever. Det betyder noget for elevernes glæde og motivation. Og det får i højere grad elever til at brænde ud,« siger Tomas Kepler.

»Man har gennemført nogle reformer, der skulle imødekomme nogle politiske ønsker, men hvor det ikke altid har været hensynet til eleverne og til lærernes mulighed for at se den enkelte elev og lave en sammenhængende skoledag, der har været i centrum. Så jeg ser udviklingen som et udtryk for, at der er en stigende andel af elever, der har brug for et pusterum efter en grundskole med længere skoledage og en gymnasietid med meget høje krav,« siger han.

Ser man isoleret på studenter fra de almene gymnasier, gik 12,4 procent sidste år i gang med en uddannelse, umiddelbart efter de blev studenter, mens andelen var højere blandt studenter fra erhvervsrettede og internationale studier.