Budkrig om vælgernes gunst

Socialdemokraternes 29 velfærdsrettigheder fik ikke lov til at leve længe, før regeringen i går kastede sig ud i noget af et modsvar.

Med en række kvalitetsstandarder og løfter om investeringer i renovering og nybyggeri matcher regeringen formentlig Socialdemokraternes udspil, og uanset hvem danskerne stemmer på, kan de se frem til mere velfærd for et tocifret milliardbeløb. Her er nogle af henholdsvis regeringens og Socialdemokraternes hovedpunkter listet op over for hinanden.

Socialdemokraterne:

Ældrepleje:

Daglig tur i frisk luft for plejekrævende

Et bad om dagen for plejekrævende

Rengøring mindst 1 gang om ugen til visiterede brugere i hjemmeplejen

Fast kontaktperson og max. 4 forskellige medarbejdere fra hjemmeplejen i dagtimer

Genoptræning leveres inden for en uge

Børnepasning og skole

Max. 3 børn pr. voksen i vuggestue, 6 pr. voksen i børnehave og 3 pr. voksen i dagplejen

Gratis, sund mad i vuggestuer og børnehaver, billig sund mad i skoler

Pasningsgaranti uden lukkedage i egen institution

Mindst 80 pct. af personalet skal være pædagogisk uddannet i daginstitutioner

Mindst 4 kvadratmeter gulvareal pr. barn i daginstitutioner

Max. 24 elever i klasserne

Tilbud om lektiehjælp

Støtte til elever, som ikke kan læse ved udgangen af 1. klasse

Tilbud om specialundervisning inden 3 måneder

Sikre, sunde og stimulerende ude- og indearealer på skolerne

Sundhed:

Omgående udredning og behandling af livstruende sygdomme, f.eks. kræft

Enestue for døende

Seng på en stue - ikke f.eks. gang eller baderum - ved indlæggelse

Genoptræning indenfor en uge efter udskrivning

Max. 5 minutters ventetid ved telefonisk henvendelse til vagtlæge

Max. en times ventetid til konsultation hos vagtlæge, hjemmebesøg indenfor 3 timer.

Årligt sundhedstjek

Forhold for offentligt ansatte

- Mere indflydelse på eget arbejde

- Kollektiv bonusløn

- Mulighed for frynsegoder

- Nye stillingskategorier til de dygtigste medarbejdere

- Tidsbank som giver mulighed for f.eks. at arbejde mindre mens man har små børn og mere senere.

Generelt i kommunerne:

- alle kommuner fastsætter lokale velfærdsrettigheder og aflægger velfærdsregnskab

- Serviceombudsmand

- Administrationsmængden skal ned med 10-15 pct.

- Mulighed for tilkøbsydelser

- Bedre rammer for frivillige organisationer

- Bedre brug af ny teknologi

- Mere og bedre dialog med borgerne

Regeringen:

Ældrepleje:

- Hjemmehjælpsmodtagere skal have ret til én fast kontaktperson, som de kan henvende sig til for at få råd og vejledning.

- Færrest mulige forskellige hjemmehjælpere hos den enkelte ældre.

Børnepasning og skole:

- Ingen lukkedage på almindelige hverdage

- Bedre rammer - inde og ude - i børneinstitutioner

- Større frihed til at løse opgaver for institutioner

- Børn i daginstitutioner skal have mere tidssvarende og bedre fysiske rammer, både inde og ude.

Sundhed:

- Akut behandling af livstruende kræft

- Enestue til alle patienter, som ønsker det, og hvor det er relevant

- Fast kontaktperson til patienter i længerevarende behandlingsforløb

- Ambulancen skal være fremme 15 min efter opkald til 112

- Patientombudsmand

- National handlingsplan for forebyggelse

- Samling af højt specialiserede behandlinger

Forhold for offentligt ansatte:

- Efteruddannelse for hjemmehjælpere, pædagoger og sygeplejesker

- Uddannelsestilbud til 15.000 ufaglærte

- Årlige medarbejderudviklingssamtaler

- Bedre arbejdsmiljø

- Styrket lederuddannelse

- Deltidsansatte får mulighed for flere timer

- Midler til at fastholde ældre medarbejdere

Generelt i kommunerne:

- Frit valg af velfærdsservice på tværs af kommunegrænse

- Kommuner skal offentliggøre mål og standarder for børneområdet, ældre osv.

- Institutioner, sygehuse, ældrepleje skal jævnligt undersøge brugertilfredshed

- Kommunale borgerrådgivere

- Flere midler til innovation og nytænkning

- Kvalitetskontrakter med borgerne

- Afbureaukratisering

- Øget optag på pædagog- og hjemmehjælperuddannelse