Buddhas tilhængere vinder frem i Danmark

På ti år er antallet af godkendte buddhistiske trossamfund steget fra fem til 15. Det skønnes, at der er op mod 30.000 buddhister i Danmark.

Læs mere
Fold sammen

Mens der bliver færre medlemmer af folkekirken, er der flere, der bekender sig til den buddhistiske tro.

Ifølge en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet er antallet af buddhistiske trossamfund i Danmark steget fra fem til 15 fra 2005 til 2015.

»Generelt siger tallene noget om, at buddhismen er ved at blive konsolideret her i landet. Vi har en vifte af forskellige grupper med vidt forskellig geografisk, kulturel og institutionel oprindelse og observans, der alle er godkendte trossamfund,« siger Jørn Borup, der er lektor ved Center for SamtidsReligion på Aarhus Universitet.

Godkendte trossamfund kan blandt andet søge om bemyndigelse til at foretage vielser, ligesom de kan opnå en række skattemæssige fordele.

»Det at få status som trossamfund er noget, som man fornemmer som en blåstempling, en officiel anerkendelse. Men det er ikke alle grupper, der har ambitioner om at blive trossamfund. Især i flere af de små grupper, hvor man kun mødes om enkelte aktiviteter, er man ikke så interesseret i det,« siger Jørn Borup.

Udover 15 godkendte trossamfund er der 28 andre buddhistiske grupper i Danmark. Det samlede medlemstal af grupperne er steget fra cirka 4.000 til 7.000 personer på ti år.

Jørn Borup anslår, at der er op mod 30.000 buddhister i Danmark, hvis man medregner indvandrere fra asiatiske lande og deres efterkommere, som ikke nødvendigvis er medlemmer af etablerede grupper.

Spørgsmål: Hvad kan I bruge opgørelsen til?

»Det er en årlig opgørelse, vi har lavet i mere end ti år, og det gør, at vi kan se fremgange for forskellige religioner over længere tid. Det er således ikke kun muslimer, der bliver flere af. Der bliver også flere af de andre religiøse grupper,« siger Jørn Borup.

Der anslås at være 230.000-300.000 muslimer i Danmark - det svarer til cirka fem procent af befolkningen.