Brud på Børnekonventionen: Elever på privatskoler bortvises uden at blive inddraget

Elever på privatskoler bliver smidt hjem eller bortvist fra privatskoler uden at blive inddraget i beslutningen, og det strider imod Børnekonventionen, mener Ombudsmanden.

Regeringen og Folketinget vil nu drøfte lovgivning på området for yderligere at sikre børns rettigheder i forbindelse med private skoler – blandt andet fri- og efterskoler. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Børn bliver bortvist eller sendt hjem fra privatskoler, uden at børnene forinden er blevet inddraget i beslutningen. Det oplyser Folketingets Ombudsmand i en pressemeddelelse.

Ifølge Ombudsmanden er der tale om et brud på FNs Børnekonvention, og i den forbindelse oplyser Børne- og Undervisningsministeriet, at det i samråd med Folketingets partier vil overveje lovgivning på området.

»Elever på friskoler, efterskoler og andre private skoler har efter børnekonventionen ret til at blive hørt før en bortvisning. Det sker desværre stadig ikke altid. Det er positivt, at regeringen og Folketinget nu vil drøfte lovgivning på området for at sikre børnenes rettigheder,« siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, i pressemeddelelsen.

I juni bad Ombudsmanden ministeriet om at redegøre for, om han mente, at Børnekonventionen blev overholdt på privat- og efterskoleområdet.

Problemet har været kendt længe

Problemstillingen blev allerede rejst over for ministeriet tilbage i 2014.

Ombudsmanden har i den sammenhæng påpeget, at det er ministeriets overordnede ansvar at sørge for, at elevernes rettigheder bliver overholdt.

Artikel 12 i FNs Børnekonvention sikrer, at et velfungerende barn har retten til at udtrykke sine synspunkter frit. Dette skal dog tillægges passende vægt i forhold til barnets alder og modenhed.

En undersøgelse foretaget af Institut for Menneskerettigheder og UNICEF har vist, at op mod halvdelen, 44 procent, af de danske børn ikke kan nævne en eneste rettighed, når de bliver spurgt, hvilke menneskerettigheder de kan komme i tanke om. 45 procent af de adspurgte danske skoleelever ved ifølge undersøgelsen heller ikke, hvad Børnekonventionen er.