Breve afslørede 176 soldater i krise

En ekstraordinær indsats, hvor militæret har sendt breve ud til 20.324 tidligere udsendte soldater, har resulteret i, at yderligere 176 kriseramte, medtagne soldater nu får psykologhjælp.

Hun var FN-soldat i Bosnien og havde set familier blive låst inde i deres huse, hvorefter der blev sat ild til, så de brændte ihjel. Efter at være vendt tilbage til Danmark var hun blevet mor og var nu så bekymret for sine børns sikkerhed, at hun havde sat 40 røgalarmer op over hele sit hus.

Hun havde bare ikke forbundet de to ting. Først da hun i foråret modtog et personligt brev fra Institut for Militærpsykologi, følte hun sig så truffet, at hun sagde ja til en samtale med en psykolog. Herefter gik det op for hende, hvor stor en rolle hendes fortid spillede for hendes liv og velbefindende - eller mangel på samme.

Siden april har militæret sendt 20.324 breve ud til tidligere soldater for at sikre, at alle med problemer får hjælp, og den nævnte veteran var bare en af »fangsterne«.

»210 ringede til vores call-center. Af dem kunne 176 henvises til en visiterende samtale med en psykolog,« fortæller projektets leder, krisepsykolog Robert Jonasen.

Blandt de 176 var der nogle få, hvis psykiske problemer ikke bundede i militærtjenesten, mens andres problemer var så krævende, at de blev vist videre til psykiatrien.

Endelig var nogle få så medtagne, at de først skulle stabiliseres, f.eks. have et sted at bo eller ud af et misbrug, før de kunne komme videre med psykologbehandling.

Resten har fået bevilget i gennemsnit ni timers psykologhjælp, og halvdelen er allerede i gang med dette forløb. Robert Jonasen tror ikke, at de 176 personer ville være fundet, hvis det ikke havde været for projektet.

»De har jo hele tiden kunnet få hjælp fra en psykolog, men tilbudet skulle altså helt ind ad døren til dem, før de reagerede,« siger han.

Forsvarsministeriet har betalt for projektet, der kom i stand i kølvandet på en debat om ulykkelige eftervirkninger hos de danske soldater, der havde været på Balkan i 90erne. Det er da også i høj grad dem, der har henvendt sig, fortæller Robert Jonasen:

»De er 35-55 år i dag, og de kan typisk fortælle, at de er blevet mere aggressive og mere vrede med tiden. Nogle er angste, har søvnforstyrrelser eller føler sig isolerede.«

Soldaternes problemer kan udløses af at blive angrebet, sådan som danske soldater også oplevede det flere gange i går i den danske lejr i Irak.