Brev til forældre hæver tilslutning til vaccine markant

Påmindelsesbrev til forældre har gjort, at væsentligt flere børn bliver vaccineret, viser en ny evaluering fra Statens Serum Institut.

Foto: Valentin Flauraud.
Læs mere
Fold sammen

Brev til forældre kan i sidste ende redde børns liv.

En ny evaluering fra Statens Serum Institut viser, at et brev med posten i vid udstrækning får forældre til at vaccinere deres børn, og det hæver tilslutningen til MFR-vaccinen.

»Effekten af brevet er markant. Vi ved fra den internationale forskning, at forglemmelse er en hovedårsag til, at børn ikke bliver vaccineret, og derfor valgte vi brevet som metode til at forsøge at hæve tilslutningen til vaccinen,« siger ph.d. studerende og læge på Statens Serum Institut Camilla Hiul Suppli.

Det blev muligt for Statens Serum Institut at sende en påmindelse til forældre efter en lovændring i 2014. Camilla Hiul Suppli har undersøgt påmindelsens effekt. Hun har sammenlignet vaccinedækningen hos børn, hvis forældre har fået et brev om vaccinedækning, og børn, der havde samme alder året før, da ordningen med brevet endnu ikke var en realitet.

»Evalueringen viser, at påmindelsesbrevene er et meget effektivt middel til at få flere børn vaccineret og dermed beskyttet mod smitsomme sygdomme, som kan være alvorlige, f.eks. mæslinger. Påmindelsesordningen har blandt andet betydet, at der er blevet givet over fire gange så mange MFR 2 vaccinationer til børn på seks et halvt år i seks måneder efter påmindelsen som året før, da der endnu ikke blev udsendt påmindelser. Det er en vaccine, børnene ifølge børnevaccinationsprogrammet skulle have haft som fireårige, men som mange altså ikke fik, før de fik påmindelsen,« siger Camilla Hiul Suppli.

15.000 børn blev vaccineret, efter at deres forældre modtog et påmindelsesbrev. Det er flere end dobbelt så mange som de 7.000 børn, der blev vaccineret i gruppen, forskerne sammenlignede med.

Tilslutningen til vaccinationsprogrammet er høj

Camilla Hiul Suppli fortæller, at tilslutningen til MFR-vaccinen generelt er høj – og at den er stigende.

Det viser også årsrapporten for vaccinationsprogrammet, som netop er udkommet. For MFR-vaccinen er tilslutningen på 91 procent. Vaccinen bliver givet, når barnet er 15 måneder. 85 procent af alle danske børn har MFR 2 vaccinen, som barnet får, når det er fire år. Det er en stigning på to procentpoint siden 2015.

»Vi vil gerne nå de magiske 95 procent i vaccinetilslutning, og i den retning skubber ordningen med brevet, men vi er der ikke helt endnu,« siger Camilla Hiul Suppli.

Grunden til, at forskerne gerne vil have, at lige præcis 95 procent af alle børn bliver vaccineret med MFR-vaccinen, er, at, det er den dækningsgrad, der er nødvendig for, at en mæslingeepidemi ikke kan sprede sig.

»Hvis 95 procent af befolkningen har vaccinen, er de, der ikke kan vaccineres, også beskyttet. Det kan være børn, der har kræft og som på grund af et svækket immunforsvar ikke kan tåle at blive vaccinerede, og derfor er det meget ønskværdigt at opnå denne flokimmunitet,« siger Camilla Hiul Suppli.

Indtil videre er vi i Danmark gået fri af det mæslingeudbrud, der raser i mange europæiske lande, og som siden begyndelsen af 2016 og indtil 1. marts 2017 har ramt 5.291 mennesker, både børn og voksne, og kostet 23 livet, herunder fire uvaccinerede børn under et år.

»Jeg mener, at det her brev kan være med til redde liv. De sygdomme vi vaccinerer mod kan føre til dødsfald , og derfor er det potentielt livsreddende, at flere vaccinerer sig« siger Peter Henrik Andersen, afdelingslæge i Statens Serum Instituts Afdeling for Infektionspidemiologi & Forebyggelse.

Fra mæslingeudbruddet i Rumænien i januar 2016 og indtil nu er der kun påvist fire tilfælde af mæslinger i Danmark, og ingen af dem stammede fra det aktuelle udbrud fra Rumænien.