Borgmestre: Om to giver det overskud

Kommunalreformen bliver en økonomisk gevinst for kommunerne i løbet af de kommende to år, forventer flertallet af borgmestrene på Sjælland.

Om et par år kan kommunerne for alvor begynde at høste en økonomisk gevinst som følge af kommunalreformen. Det forventer et markant flertal af borgmestrene på Sjælland, Lolland og Falster, som Berlingske Tidende har spurgt om deres forventninger til de praktiske konsekvenser af reformen.

Gevinsterne vil typisk vise sig i form af stordriftsfordele, når flere små kommuner lægges sammen. Det kan f.eks. være lønkontorer og andre administrative enheder, det kan være en reduktion i antallet at kommunale direktører og andre medarbejdere eller besparelser i forbindelse med kommunernes indkøb.

»I Gribskov Kommune regner vi med, at hente 10 millioner kroner ved rationaliseringer allerede i 2007, og det beløb vil over de kommende år stige til 20 millioner kroner om året. Vi begynder med at beskære antallet af direktionsmedlemmer og chefer, men også på især IT-området er der rationaliseringsgevinster at hente,« siger Jannich Petersen (V), borgmester i den nye Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Helsinge og Græsted-Gilleleje kommuner.

I alt forventer 52 procent af borgmestrene, at kommunalreformen i løbet af de første to år vil medføre kontante effektiviseringsgevinster. 19 procent af borgmestrene siger, at der vil gå fra to til fire år, inden reformen vil give kommunerne økonomisk gevinst, mens hver sjette borgmester er af den overbevisning, at der vil gå endnu længere tid - eller at der slet ikke vil komme en gevinst i form af kroner og øre.

Men selv om Gribskov Kommune regner med at rationalisere sig til et betydeligt millionbeløb, så skal borgerne ikke regne med, at politikerne sætter skatten ned, fastslår Jannich Petersen. Pengene vil blive brugt til bl.a. nybyggeri og vedligeholdelse af kommunens bygninger.

I den anden ende af Sjælland, i den nye Odsherred Kommune, er borgmester Finn Madsen (S) dog langt fra optimistisk, når det gælder udsigten til at score penge på kommunalreformen. For selv om kommunen i lighed med mange andre kommuner kan spare penge ved at sammenlægge de gamle kommuners forvaltninger i en ny fælles enhed, så er pengene allerede brugt.

»Oprindeligt fik vi stillet i udsigt, at selve sammenlægningen ville blive udgiftsneutral, men virkeligheden har jo vist, at vi selv står med langt den største del af regningen for alle de engangsudgifter, sammenlægningen har kostet. Så eventuelle effektiviseringsgevinster skal bruges til at betale de udgifter,« siger Finn Madsen.