Borgmestre: Kommunalreform skaber dårligere institutioner

En række sjællandske borgmestre mener, at kommunalreformen er årsag til dårligere service i deres daginstitutioner i fremtiden. Det er stik imod reformens hensigt. Borgmestrene ser spøgelser på forhånd, mener Venstres kommunalordfører.

Tusindvis af forældre i fem sjællandske kommuner kan se frem til færre pædagoger og kortere åbningstider i deres kommunale daginstitutioner. Fem ud af i alt 20 borgmestre i de nye sammenlægningskommuner på Sjælland slår fast, at det generelle serviceniveau i kommunens daginstitutionerne må sænkes, så det bliver lavere end gennemsnittet i de gamle kommuner.

Det viser en rundspørge, som Berlingske Tidende har fortaget hos samtlige 20 sammenlægningskommuner på Sjælland. Ringere service og dårligere daginstitutioner er ellers stik imod regeringens hensigt med kommunalreformen.

»Hovedparten af vores borgere kan forvente dårligere service. Vi har følt os nødsaget til at harmonisere efter lavest mulige personalenormering på grund af kommunens økonomiske situation,« siger Ole Find Jensen (S), borgmester i Ny Frederikssund Kommune.

Kommunen har i år 80 fuldtidspædagogstillinger færre i daginstitutionerne end sidste år. Samtidig kan forældre til børn i daginstitutioner se frem til 14 dages tvungen ferie i juli, fordi kommunen skal skære i antallet af pædagogtimer.

Færre pædagoger
Serviceforringelserne i Ny Frederikssund Kommune sker samtidig med, at brugerbetalingen i daginstitutionerne øges med 1,8 millioner kr. Også Helsingør Kommune sætter brugerbetalingen på daginstitutionsområdet op med 8,4 millioner kroner i 2007.

I den nye Holbæk storkommune vil servicen i daginstitutionerne ligeledes blive forringet, forudser borgmester Jørn Sørensen (R).

»Nogle institutioner vil få flere og andre færre pædagoger. Men i det samlede billede vil der være færre pædagoger pr. barn i forhold til de gamle kommuner,« siger borgmester Jørn Sørensen.

Kommunen skal i år spare fem millioner kroner på daginstitutionsområdet

Hos Forbundet for pædagoger og klubfolk, BUPL, mener man, at tallene viser, at kommunalreformen virker stik imod hensigten. Forbundet forventer, at en stribe kommuner skal øge brugerbetalingen.

»Jeg synes tallene er meget overraskende. De viser jo, at nogle kommuner kan se frem til deciderede forringelser i forhold til før. Det er paradoksalt, når kommunalreformen jo netop gik ud på at skabe bedre offentlig service,« siger Henning Pedersen, der er formand for BUPL.

V afviser kritikken
Venstres kommunalordfører Erling Bonnesen giver dog ikke meget for hverken borgmestrenes spådomme eller BUPLs kritik.

»De tager fejl og ser spøgelser på forhånd. Vi har de største kommunalbudgetter nogensinde, og der bliver ikke foretaget besparelser på børneområdet på næste års finanslov,« siger Erling Bonnesen.

Han mener heller ikke, at den øgede brugerbetaling er et tegn på, at den stramme kommunale økonomi går ud over borgerne.

»Så længe kommunerne bruger midler inden for de ramme, som er lagt for dem, ja så har jeg det fint med det. Men hvis man som forældre ikke er tilfreds med den behandling man får, vil jeg da opfordre til at man søger indflydelse gennem institutionernes bestyrelser,« siger Erling Bonnesen.