Borgmester vil sende københavnernes biler på landferie

Pladsen er for trang og udnyttes ikke godt nok på vejene i København. Det mener Københavns Kommune, der nu skal tage til stilling til et pilotprojekt, hvor private biler skal på ferie, mens ejerne til gengæld får stillet delebiler og rejsekort til rådighed.

I et nyt pilotprojekt lægger Teknik- og Miljøforvaltningen op til, at københavnernes private biler skal på ferie væk fra byen, så der kommer mere fokus på delebilisme. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Nissen

Færre langtidsparkerede biler skal optage plads på de københavnske veje og parkeringspladser, således at de nuværende parkeringsforhold forbedres, og der bliver mere plads til blandt andet cykelparkering og klimatilpasning. Det lægger et nyt pilotprojekt op til, og Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune skal mandag tage stilling til det.

En undersøgelse foretaget af Københavns Kommune har vist, at hver fjerde af de parkerede biler i et område på Vesterbro holdt parkeret på samme parkeringsplads fra mandag til fredag. Det har fået kommunen til at antage, at københavnernes behov for biler i hverdagen ikke er særlig stor.

»Vi står foran at skulle finde plads til 100.000 nye københavnere over de næste ti år. Vi har ikke plads til, at de alle også skal have en bil, og slet ikke hvis hver fjerde bare står og fylder op det meste af tiden. I stedet bør vi gøre delebiler til det oplagte valg for dem, som har behovet, ved at skabe favorable vilkår for disse ordninger og dermed gøre det økonomisk attraktivt at skaffe sig af med egen bil til fordel for en delebil. Det kan forhåbentlig være med til at frigøre mere plads, som vi kan bruge på mennesker i stedet for på stillestående biler,« siger Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Pilotprojektet er en forsøgsordning, hvor 10-20 parkeringspladser i Krusågade på Vesterbro i en periode på tre måneder midlertidigt skal omdannes til pladser til delebiler, elbiler og midlertidige byrumsløsninger som for eksempel eksempelvis klimatilpasning, cykelparkering, grønne byrum, legepladser eller udeservering. Bilejere får mulighed for at sende deres bil til opmagasinering uden for byen i tre måneder og i stedet benytte sig af delebiler, bycykler og kollektiv transport. Udgifterne til opmagasinering finansieres af projektet, og kommunen forventer, at rejsekortet finansieres af Movia og Metroselskabet.

Ifølge Morten Kabell har over 70 procent af de københavnske husstande ikke en bil til rådighed, og han mener derfor ikke, at der skal prioriteres uhensigtsmæssigt meget plads til et pladskrævende mindretal af bilejere.

»Kan vi konvertere nogle af parkeringspladserne til delebilpladser og friarealer til byliv og cykelparkering, skaber vi en helt anden by, hvor bilerne i langt mindre grad dominerer gadebilledet. Jeg håber derfor, at projektet kan få folk til at åbne øjnene for, hvor store muligheder der for eksempel er i pladsbesparende delebilisme,« siger Morten Kabell.

Københavns Kommune har en målsætning om, at 75 % af alle ture i København i 2025 skal foregå i gang, på cykel eller med kollektiv trafik, og ifølge kommunen har undersøgelser vist, at en delebil kan erstatte fem til ti privatbiler.

Når pilotprojektet er afsluttet, vil Teknik- og Miljøforvaltningen evaluere dets effekt på adfærd, byrum og miljø, og de nedlagte parkeringspladser vil blive reetableret.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har indstillet, at Teknik- og Miljøudvalget godkender projektet. Det behandles på udvalgsmøde mandag aften. Et lignende tiltag skal behandles i Frederiksberg Kommune i starten af marts.