Borgmester og metroselskab i larmende opgør om byggestøj

Siden sommeren 2014 har metrobyggeriet overskredet tilladte støjgrænser 111 gange og fået 15 påbud om at få styr på støjen. Der »blæses højt og flot« på støjgrænserne, siger Morten Kabell (EL), Københavns teknik- og miljøborgmester. Metroselskabet afviser, at der er tale om så mange overskridelser.

Metrobyggeriet som her ved hovedbanegården i København har adskillige gange overskedet støjgrænserne. Metroselskabet vil imidlertid kun anerkende en beskeden andel som støjgener fra anlæggelsesarbejdet. Arkivfoto: Liselotte Sabroe Fold sammen
Læs mere

Støjen fra maskinerne har længe været en pine for naboerne til metrobyggeriet i København. Men nu viser det sig, at støjen i en række tilfælde også har været mere generende, end det er tilladt.

Siden 1. juli 2014 og syv måneder frem har støjen fra metroens byggepladser overskredet det tilladte niveau 111 gange, hvilket har ført til 15 indskærpelser, syv pålæg om at overholde støjgrænserne samt to politianmeldelser.

Det viser en oversigt fra Center for Miljøbeskyttelse under Københavns Kommune, som Berlingske har fået indsigt i.

Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Morten Kabell (EL) har fået nok af det, som han kalder »systematiske« overskridelser af reglerne.

»Mange københavnere bliver nok glade for at få en metro i 2019, men naboerne til byggeriet skal også kunne leve i byen, mens den bliver bygget. Når støjen systematisk bliver højere end tilladt, tyder det på, at Metroselskabet blæser højt og flot på de støjgrænser, som de har fået,« siger Morten Kabell.

Trækker minister ind i sagen

I sommeren 2014 blev der vedtaget en ny lov, der skulle skabe bedre rammer for metrobyggeriet og modvirke yderligere forsinkelser end de syv måneder, som projektet indtil nu er efter den oprindelige tidsplan. Det skete, efter at en række klagesager om støj fra naboerne tvang dele af byggeriet i stå. Det betød bl.a., at naboernes ret til at klage blev fjernet. Til gengæld blev der vedtaget en nabopakke, som skulle hjælpe naboerne bedre ved at skrue op for erstatningerne.

Men erstatningerne gives efter, hvor høj den maksimalt tilladte støj på den enkelte byggeplads er. Og når det reelle støjniveau nu viser sig at overstige det tilladte niveau 111 gange i løbet af syv måneder, betyder det ifølge Morten Kabell, at mange naboer ikke får den erstatning, som de har krav på.

»Når ministeren fastsætter en bekendtgørelse, som et halvt år senere er overtrådt så mange gange, må der være tale om, at entreprenørerne enten ikke er gode nok til at overholde støjgrænserne, eller at ministeren har været dårlig til at fastsætte støjgrænserne,« siger Morten Kabell.

Derfor har teknik- og miljøborgmesteren nu anmodet transportminister Magnus Heunicke (S) om at justere støjgrænserne, så de afspejler det reelle støjniveau, og at de berørte naboer dermed kompenseres.

Støj kan komme fra bladpustere

Der er dog en strid om det reelle antal overtrædelser af støjgrænserne. Mens den ansvarlige tilsynsmyndighed under Center for Miljøbeskyttelse har fundet 111 overskridelser, er bygherren Metroselskabet af en anden opfattelse. Der er udelukkende tale om 27 overskridelser af støjniveuaerne, lyder det. De resterende overskridelser skyldes ting, som ikke har noget med selve byggeriet at gøre.

Det kan bl.a. være baggrundsstøj fra vejarbejde, bladpustere, helikoptertransporter og støj fra omkringliggende trafik, forklarer Metroselskabet, som derfor har oplyst Københavns Kommune om, at de ikke er enige i tallene. Den kommunale tilsynsmyndighed fastholder dog efter grundig gennemgang af materialet, at de 111 overskridelser rent faktisk stammer fra selve byggeriet.Der kan opstå diskussioner om, hvorvidt støjen stammer fra metrobyggeriet eller ej, da målingerne foretages midt i en tæt by, hvor støjen fra byens trafik og lignende blandes med støj fra byggepladsen, forklarer vicedirektør i Metroselskabet, Anne-Grethe Foss.

»Når man måler støj, kan man ikke altid skille baggrundsstøjen fra den støj, der kommer fra byggepladsen. Det giver anledning til nogle diskussioner for at finde frem til, hvordan den reelle støj fra byggepladserne måles,« siger Anne-Grethe Foss.

Hun understreger, at overskridelserne skal ses i lyset af, at der i den målte periode sammenlagt har været 3.800 arbejdsdage på de 21 byggepladser. »Vi gør os i den grad umage for at overholde støjgrænserne og så gerne, at vi slet ikke overskred reglerne. Men samtidig er det så stort et byggeri, at det er vanskeligt helt at undgå støjoverskridelser,« siger Anne-Grethe Foss.

»Helt ude i hampen«

Byggepladsen ved Nørrebroparken er et af de steder, hvor naboerne oplever, at der er problemer med at overholde støjgrænserne. Peter With Nielsen, næstformand i Foreningen af naboer til Nørrebroparken (FANN), mener, at Metroselskabets tal er misvisende.

»Vi mener som naboer til byggeriet, at Metroselskabets tal er helt ude i hampen. Vi er godt klar over, at byggeriet ikke kan stoppes, og det ønsker vi naturligvis heller ikke. Men vi mener, at transportministeren må fastsætte støjgrænserne, så de afspejler det reelle støjniveau, så naboerne kan få mulighed for genhusning eller passende erstatning,« siger Peter With Nielsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra transportminister Magnus Heunicke (S). I et brev til Morten Kabell skriver han dog, at der er taget højde for ændrede støjniveauer i loven:

»Hvis der er tale om reelle og kontinuerlige overskridelser af støjgrænsen – og ikke overskridelser som skyldes baggrundsstøj og udekommende bidrag som f.eks. fyrværkeri i Tivoli – skal støjgrænserne og kompensationen til naboerne naturligvis justeres«.

Ministeren har nu bedt Københavns Kommune om at videresende dokumentationen for støjoverskridelserne.