Borgmester klar til at få sin habilitet undersøgt

Efter at have kigget i bakspejlet erkender Egedals borgmester, Svend Kjærgaard Jensen, at hans habilitet burde have været undersøgt, inden han stemte en mobilmast væk fra sin egen nabogrund.

Borgmesteren gjorde ikke andet end at trykke på en lille knap på bordet i byrådssalen. Så forsvandt udsigten til en kommende 36 meter høj mobilmast på hans egen nabogrund. I stedet er det så andre beboere på et bytorv længere væk, der nu risikerer at få kalorius som nabo.

Egedals borgmester, Svend Kjærgaard Jensen, fra Egedal-listen mener ikke selv, der er noget at komme efter. Alligevel er han nu parat til at få sin habilitet undersøgt i den famøse sag om placeringen af den høje gittermast, der skal forbedre forholdene for mobiltelefoni i Gl. Ølstykke.

Det sker, efter at bl.a. professor i offentlig forvaltning, Tim Knudsen, fra Københavns Universitet over for B.T. har vurderet, at Svend Kjærgaard Jensen var inhabil, da han sikrede den afgørende stemme i byrådet, så masten ikke rejses på grunden over for borgmesterens eget hus på trods af at det ifølge TDC er den mest optimale løsning ud fra en teknisk vurdering.

»Set i bakspejlet burde jeg have bedt kommunalbestyrelsen tage stilling til, om jeg var inhabil. Så kunne man have stemt om det,« siger Svend Kjærgaard Jensen, som er indstillet på en afstemning, hvis sagen igen kommer for byrådet. Og det gør den med stor sandsynlighed. En alternativ placering af masten på Bryggertorvet i centrum, som kommunen nu arbejder med, skal nemlig til politisk behandling, hvis der kommer indsigelser fra bytorvets naboer i en kommende høring. Og borgmesteren forventer indsigelser.

»Med den blæst, der nu er opstået, er det klart, jeg vil bede kommunalbestyrelsen om at vurdere min habilitet, når sagen skal til endelig beslutning,« siger Svend Kjærgaard Jensen.

Har du overvejet at bede tilsynsmyndigheden Statsforvaltningen Hovedstaden om en juridisk vurdering for at udelukke enhver tvivl om din habilitet?

»Nej. Men det kan da godt være, at vores administration vil vælge at sende sagen derind efter nabohøringen,« siger Svend Kjærgaard Jensen og tilføjer, at han stemte for den alternative placering, fordi andre grundejere i hans eget nabolag havde protesteret mod masten.

S: Politisk beslutning
Det var Socialdemokraterne, der rejste sagen om mobilmasten, da partierne bag borgmesteren ville have den placeret på Bryggertorvet og ikke på borgmesterens nabogrund.

»Det er en politisk og ikke en saglig beslutning. Borgmesteren burde have erklæret sig inhabil, og jeg kan kun opfordre borgerne til at inddrage sagen for Naturklagenævnet og få et svar på, om Naturklagenævnet også mener, at man skal vælge den næstbedste løsning, når der ifølge TDC findes en bedre placering,« siger partiets medlem af planudvalget, Ib Sørensen.

Venstres udvalgsmedlem Kirsten Flørning siger, at hun stemte for placeringen på borgmesterens nabogrund selv om hun tidligere har været imod netop den lokalitet, da sagen første gang var fremme i den daværende Ølstykke Kommune. På det tidspunkt var borgmester Svend Kjærgaard Jensen medlem af Venstre, men hun afviser, at det har noget med kovendingen at gøre.

Derimod er der i forvejen på borgmesterens nabogrund en mindre mast med en sirene, der er skjult bag høje træer. »Derfor vil det kun være toppen af mobilmasten, man vil kunne komme til at se,« siger Kirsten Flørning.