Borgere på Frederiksberg er fortvivlede over lyde under deres hjem. Nu tager Metroselskabet affære

Metroselskabet har fundet frem til, at nogle togsæt larmer mere end andre, og disse togsæt tages nu ud af drift. Det sker, efter at borgere på Frederiksberg har klaget over larm og støj fra undergrunden.

Metroselskabet tager nu tog ud af den daglige drift efter beboerklager om støjproblemer. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Borgere på Frederiksberg er fortvivlede over lyde fra metroen under deres hjem. Nu tager Metroselskabet et skridt i forsøget på at løse problemerne og tager flere tog ud af drift.

Det skriver Metroselskabet til flere beboere på Frederiksberg i en e-mail, som Berlingske har læst.

»Vi har bygget metroen for, at byens borgere og dens gæster skal have glæde af den – ikke for at man skal føle sig generet,« slår selskabet an.

Metroselskabet har indhentet ekspertise fra konsulentvirksomheden Rambøll for at komme til bunds i årsagerne til støjen – årsager, som Metroselskabet ikke kender, har selskabet erkendt i en tidligere e-mail.

Rambølls foreløbige analyser viser, at der er en forskel på de enkelte metrotogs vibrationer, skriver Metroselskabet:

»Derfor har Metroselskabet besluttet at tage de tog ud af drift, der muligvis genererer flere vibrationer end de øvrige tog, i håb om at dette kan give en umiddelbar effekt på omfanget af vibrationer,« står der i e-mailen.

Det er dog langtfra sikkert, at tiltaget vil løse problemet:

»Det skal dog understreges, at der desværre ikke er sikkerhed for en sådan effekt, herunder at den kan registreres af de naboer, som oplever gener.«

Metroselskabet skriver i e-mailen, at der er cirka 15.000 husstande tæt på M3 Cityringen, og at selskabet har modtaget henvendelser om støjproblemer fra cirka 400.

21. april sendte 62 borgere på Frederiksberg et fælles brev til politikerne på Frederiksberg Rådhus og bad dem tage affære.

Metroselskabet færdigmeldte arbejdet med støjreduktionen på Cityringen 26. juni 2020, og derfra havde beboerne så et år til at klage til Ekspropriationskommissionen.

Metroselskabet skriver i e-mailen til beboerne, at det har modtaget flere ønsker om mere regelmæssig kommunikation til de støjplagede naboer.

»Derfor vil vi fremover udsende en opdatering cirka en gang om måneden. Da det igangværende analysearbejde er tidskrævende og omfattende, er det dog ikke sikkert, at vi hver måned har nyt at informere om, men vi vil informere om, hvor vi er i processen, og hvad der er sket siden sidst,« skriver Metroselskabet.

I går kunne man her i Berlingske læse, at også Frederiksbergs politikere ser med alvor på sagen. Borgmester Simon Aggesen (K) skrev således i en e-mail til en beboer:

»Jeg er rigtig ærgerlig over, at jer, der bor over metrocityringen, fortsat oplever støj- og vibrationsgener, og som I også bemærker i jeres brev, ligger det mig meget på sinde at få løst udfordringen så godt som overhovedet muligt.«

Metroselskabet oplyser til Berlingske, at fjernelsen af nogle metrotog ikke forventes at få betydning for driften. Blot vil det betyde, at der er færre tog i reserve.