Boom i patienter til kræftforsøg

Antallet af kræftpatienter, der henvises til eksperimentel kræftbehandling, er fordoblet på et år, viser opgørelse. Det gavner både den faglige udvikling på kræftområdet og patienterne, der får nyt håb.

Et hastigt voksende antal alvorligt syge kræftpatienter, som almindelige kræftafdelinger ikke kan tilbyde mere behandling, benytter sig nu af muligheden for at deltage i videnskabelige forsøg i jagten på at overvinde den frygtede sygdom.

På et år er antallet af patienter, der henvises til såkaldt eksperimentel kræftbehandling, fordoblet fra 370 i 2005 til 745 sidste år. Det fremgår af en kræftredegørelse fra Region Hovedstaden, hvor Rigshospitalet og Herlev Hospital huser to af de største af i alt fem nye enheder for eksperimentel kræftbehandling.

»Vi har nu for alvor fået sat behandlingstilbuddene på skinner, og de er en klar gevinst. Patienter, der har været opgivet, får en chance til. Desuden får vi fagligt mulighed for at være med i forskning og afprøvning af nye lægemidler på et langt tidligere tidspunkt,« siger lederen af Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling på Rigshospitalet, overlæge Ulrik Lassen.

Effekten på patienterne har endnu ikke været undersøgt videnskabeligt til bunds. Men på Rigshospitalet har man bl.a. særdeles gode erfaringer med et nyt stof, Avastin, i forbindelse med forsøgsbehandling af hjernekræft. 30 patienter har fået tilbudt behandlingen, efter at den traditionelle kemo- og stråleterapi havde vist sig ikke at virke, og hos fem af dem er hjernesvulsten helt forsvundet. Ifølge Rigshospitalet var der her tale om patienter, som var »dømt uhelbredeligt syge og kun havde få måneder tilbage at leve i«.

De første eksperimentelle enheder blev etableret herhjemme i 2004 efter hårdt pres fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse.

»Ingen kræftpatient må have opfattelsen af, at man ikke har forsøgt alt for at hjælpe dem,« siger formanden for Kræftens Bekæmpelse, Frede Olesen, der kalder udviklingen »glædelig«.