Boom i hjemmefødsler – men mange fødende må alligevel køres på hospitalet

Fødselslæger er bekymrede for det stigende antal hjemmefødsler. Mange gange støder der komplikationer til, så de fødende i al hast må overflyttes til hospitalet, viser kortlægning.

Fødselslæger er bekymrede for det stigende antal hjemmefødsler. Mange gange støder der komplikationer til, så de fødende i al hast må overflyttes til hospitalet, viser kortlægning Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Hedegaard
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Stadig flere gravide vælger de store hektiske fødeafdelinger fra og ønsker i stedet at føde derhjemme i kendte og trygge omgivelser.

Men ofte ender det alligevel med, at de fødende i al hast må overflyttes til hospitalerne, fordi der støder komplikationer til, og der er brug for hjælp fra læge-specialister for at sikre, at barnet eller moren ikke rammes af livstruende skader.

Dét fremgår af en ny kortlægning af fødselsområdet i Danmark, der viser, at antallet af hjemmefødsler med hjælp fra en jordemoder er tre-doblet siden 2013 – fra 675 til 1.718 i 2016 - og at der i fra 12 og helt op til 46 pct. af tilfældene sker overflytning til hospitalerne.

Dén udvikling vækker bekymring blandt landets fødselslæger, der er på vej med et såkaldt princip-papir, hvor de udtrykker betænkelighed ved stigningen i antallet af fødsler, der foregår uden for de store hospitaler og hjemme hos de gravide selv eller på små jordemoder-ledede fødeklinikker.

»Jeg anerkender, at det for nogen kan have virkelig stor værdi at føde derhjemme. Men hvis hjemmefødsler rulles ud i stor skala, vil det give et fald i kvaliteten. De mange overflytninger taler for sig selv. De øger risikoen for f.eks. hjerneskader hos børnene som følge af iltmangel i de tilfælde, hvor det er afgørende, at den fornødne behandling skal gives inden for få minutter. Derfor skal man holde op med at promovere hjemmefødsler i det omgang, man gør i dag,« siger ledende overlæge Thomas Larsen, der er formand for fødsels-lægerne i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.

Han henviser til et studie fra England, hvor hjemmefødsler og fødsler på små fødeklinikker er ganske udbredte. Det viste, at for hver 1.000 børn, der overflyttes, vil der være to, som rammes af alvorlige komplikationer som hjerneskader, og som kunne være forhindret, hvis fødslen var foregået på hospitalet.

Udmeldingen fra lægerne kommer samtidig med, at politikere både i Folketinget og ude i regionerne presser på for at få oprettet flere små fødeklinikker for at kunne håndtere et stigende antal fødsler.

I Region Hovedstaden, hvor fødselstallet står til at stige med flere tusinde i de kommende år, har formanden for regionsrådet Sophie Hæstorp Andersen (S) bl.a. foreslået at etablere jordemoder-ledede fødeklinikker på Amager og Bispebjerg hospitaler.

I Region Sjælland er der etableret flere private fødeklinikker, som får offentlig støtte, og samtidig stiger altså antallet af gravide, som ønsker at føde hjemme i stuen.

Alt sammen er det ifølge lægerne også med at til at presse økonomien på fødselsområdet – og de store fødeafdelinger. Fødslerne uden for hospitalerne er således meget ressourcekrævende, fremhæver Thomas Larsen.

Dels skal der stilles jordemødre til rådighed for hjemmefødslerne, så de ikke kan hjælpe til inde på fødeafdelingerne, og dels skal afdelingerne opretholde det samme, store beredskab for også at kunne stå klar, når der sker overflytninger af fødende.

Bag kortlægningen står regionerne, der er blevet hårdt kritiseret for ikke at levere de fornødne ressourcer til fødsels-området. Udover det stigende fødselstal er der også flere og flere gravide, der har brug for ekstra støtte, bl.a. fordi flere lider af kroniske sygdomme, ligesom flere fødsler sættes i gang.

Det presser ressourcerne, hvilket før jul fik den fremtrædende fødselslæge Morten Hedegaard til at forlade sit job på Rigshospitalet i protest mod de hyppige sparerunder og skrabede vilkår.

Tilsvarende har jordemødrene på hospitalerne været ude med hård kritik af deres arbejdsvilkår, der opleves så utilfredsstillende, at en del har valgt at sige deres job op, så der på nogle afdelinger er stor mangel på jordemødre.

Formanden for sundhedsudvalget i Danske Region Ulla Astman (S) er indstillet på, at de gravide frit kan vælge hjemmefødsel og vil også gerne understøtte det, hvis det er ”fagligt tilrådeligt”.

»Men vi må ikke give køb på sikkerheden i forhold til hjemmefødsler. Derfor skal vi sørge for at være dygtige til at visitere de gravide, så det kun er dem med lavest risiko, der føder hjemme. Kvinderne skal også være veloplyste om risikoen, det sikkerhedsnet, der er, og hvor hurtigt det kan reagere,« siger hun.

Der er flere situationer, der i forbindelse med en hjemmefødsel kan udløse en overflytning. Det kan være, at barnet ligger med numsen nedad, og at hjertelyden på barnet ikke er, som den skal være. I nogle tilfælde er fostervandet grønt, som kan være tegn på, at barnet ikke har det så godt.

Den fødende kan begynde at bløde, og fødslen kan gå i stå, så der kan være behov for at sætte den i gang igen med medicinsk behandling.

Sidste år skete der overflytning ved 39 ud af 322 hjemmefødsler i Region Sjælland, svarende til 12 pct. I Region Nordjylland blev 65 ud af 142 hjemmefødsler overflyttet til et hospital – 46 pct. – og i Region Hovedstaden overflyttes mellem 12 og 20 pct. af hjemmefødslerne til et hospital. Tallene fremgår af regionernes nye kortlægning af fødselsområdet. Jordemoderforeningen anfægter tallet for Region Nordjylland og mener, at andelen af overflytninger er lavere, nemlig under 24 pct.

Blandt de fødende og jordemødrene giver overflytningerne ingen grund til bekymring. I foreningen Forældre og Fødsel, som arbejder på at forbedre vilkårene for de gravide, de fødende og småbørnsfamilierne, fremhæver formand Birgitte Halkjær Storgaard, at langt de fleste overflytninger foregår helt udramatisk, og at parrene i mange tilfælde kører ind til hospitalet i deres egen bil.

»Hvis der er tale om en vel-visiteret hjemmefødsel, så er risikoen for, at noget går galt den samme, som hvis det foregår på hospitalet. Der er også forskning, der viser, at hjemmefødsler reducerer risikoen for, at der f,.eks. bliver lavet kejsersnit. Derfor ser vi hjemmefødsler som et meget sundhedsfremmende og forebyggende initiativ,« siger hun.

Jordemoder Karen Ingversen, der har forsket i hjemmefødsler og overflytninger, henviser også til undersøgelser, der viser, at det kun er hver tredje overflytning, der har haste-karakter. Og i haste-tillfældene er det kun ved ca. hver fjerde fødsel, at der rent faktisk bliver ydet en behandling; i resten af tilfældene forløber fødslen på hospitalet uden komplikationer, og uden at det er nødvendigt at gribe ind.

Hun mener ikke, at man kan sammenligne med de engelske forhold, når det gælder hjemmefødsler. Hér er der betydeligt større problemer med f.eks. fattigdom og teenage-graviditeter end i Danmark, påpeger hun.

»Danske jordemødre er utroligt forsigtige og overflytter – for en sikkerheds skyld – heller en gang for meget end en gang for lidt. Der er ingen forskning, der tyder på, at man skal være bekymret for mange hjemmefødsler. Vi kan også konstatere, at de hjemmefødende er yderst tilfredse med deres forløb, når man spørger dem, og når det kan lade sig gøre uden øget helbredsrisiko for mor og barn, så skal de også have lov,« siger Karen Ingversen.