Boligforeninger tager konsekvensen af Airbnb

Flere boligforeninger og udlejere begynder at overveje, hvordan man skal lave rammer for, at beboerne kan udleje deres hjem gennem Airbnb. Men der mangler rådgivning og hjælp til bestyrelserne, mener en andelsforening på Nørrebro, der prøver at finde en løsning.

Der er sket en fordobling i antallet af turister/gæster, der overnatter gennem Airbnb, på bare et år. Det er populært at udleje sin bolig, når man selv er på ferie, men man skal være opmærksom på, om det overhovedet er tilladt. Hvis man bor i en andelsboligforening, er det for eksempel ofte stik imod reglerne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sophia Juliane Lydolph

Spørgsmålet ville nok være kommet op før eller siden. Bestyrelsen i den lille andelsboligforening A/B B&W på Nørrebro begyndte at få henvendelser fra flere af andelshaverne, der gerne ville leje boligen ud, når de selv var på ferie eller i sommerhus i weekenderne. Og med en adresse lige ved Søerne i København, kunne det blive en lukrativ forretning at leje ud til turister gennem Airbnb.

»Det er klart, at med den beliggenhed vi har, ville vi stort set kunne udleje vores lejligheder hele året med Airbnb. Det var der så selvfølgelig nogle beboere, der gerne ville, og som så forhørte sig ved os i bestyrelsen, om det var lovligt, og hvordan de skulle gøre,« fortæller Lars Højsgaard Andersen, der er bestyrelsesformand for foreningens 13 husstande.

Derfor tog bestyrelsen kontakt til Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), der kunne oplyse, at den slags midlertidig fremleje er stik imod vedtægterne. ABF har nogle standardvedtægter, som næsten samtlige af de 5.000 af landets andelsboligforeninger, som er medlem hos ABF, benytter sig af, og det kan have alvorlige konsekvenser, hvis man som lejer ikke overholder dem, fortæller juridisk konsulent Mette Dyregaard.

»Så vil det jo være ulovlig fremleje og ulovlig brug af boligen, og det kan jo medføre, at man bliver ekskluderet af foreningen og sat ud af sin bolig,« forklarer hun.

Med det svar gik Lars Højsgaard Andersen tilbage til sin bestyrelse, hvor der i forvejen var uenighed om, hvorvidt man skulle efterkomme nogle af beboernes ønske om at tjene lidt penge på at leje ud, når boligen alligevel stod tom. Det ville nemlig kræve en ændring af vedtægterne.

»Vi startede som bestyrelse med at afvise det med den baggrund, at de andre andelshavere ikke skulle føle at deres opgang var en hotelopgang, og der var for mange fremmede mennesker, der havde nøgler og gik ind og ud,« fortæller Lars Højsgaard Andersen.

Det ville også være for stor en administrativ byrde for bestyrelsen, hvis den skulle til at godkende hvert eneste lejemål til Airbnb, som man skal med normale fremlejer.

Flere andelsboligforeninger begynder at sidde i samme dilemma. Det oplever Thomas Vester, der er afdelingschef i DEAS, der er en virksomhed der adminstrerer ejendomme for blandt andet 350 andelsboligforeninger.

Her begyndte spørgsmålet at dukke op på flere generalforsamlinger, og derfor har DEAS nu skrevet et punkt i deres standardvedtægter, som bestyrelser kan vælge at tage med, hvis man ønsker at åbne for udlejning gennem Airbnb.

»DEAS ville gerne give foreningerne et redskab, hvor vi anbefaler, hvordan bestemmelsen formuleres i foreningens vedtægter, hvis de ønsker at vedtage dette, uden at vi så tager stilling til, om man bør gøre det eller ej. Det er jo en diskussion, som de så må tage på deres generalforsamling,« siger Thomas Vester.

Han ser det som en naturlig udvikling, og sammenligner med dengang, man heller ikke tillod helt normal fremleje af andelsboliger gennem længere perioder, indtil stemningen skiftede.

»Det er jo lidt det samme, vi ser nu. Det er en ny tendens, at man kan bruge sin lejlighed på den her måde. Når flere og flere får lyst til at bruge Airbnb,  vil vi nok også se et flertal i nogle foreninger for at indføre en bestemmelse om dette. Derfor har vi skrevet det ind som et muligt punkt i DEAS Standardvedtægter i juni 2015,« forklarer afdelingschefen.

Den valgfrie paragraf giver andelshaveren lov til at fremleje op til seks uger per år i maksimalt tre uger af gange uden bestyrelsens samtykke. Så vidt Thomas Vester er orienteret, har ingen af andelsboligforeningerne, som DEAS administrerer, dog skrevet ferieudlejning ind i reglerne endnu.

På Nørrebro har andelsboligforeningen A/B B&W nu genoptaget spørgsmålet og prøver at finde en mulig løsning. En arbejdsgruppe er blevet nedsat, men grundlæggende er det svært at finde op og ned i, fortæller bestyrelsesformanden:

»Man er jo ikke rigtig klar over, hvad det er, man køber som forening. Hvad man siger ja til, der så vil skabe grundlag for, hvad man må gøre i fremtiden. Det er lidt uklart, hvad konsekvenserne vil være af det, og på det punkt er der ikke rigtig hjælp at hente nogen steder« siger Lars Højsgaard Andersen.

Han efterlyser mere rådgivning til andelsboligforeninger i det her dilemma, for som han siger:

»Vi kan jo ikke være den eneste boligforening, der står med den udfordring.«

AFB får i sommerperioden omkring 5-10 af den slags henvendelser om ugen fra forvirrede bestyrelser, men organisatioen ønsker ikke at rådgive foreninger om, hvordan de kan finde en løsning med Airbnb-udlejning.

»Det er grunlæggende imod vores politiske overbevisning. Vi går meget op i, at en andelsboligforening nu engang er drevet af de folk, der bor der. Derfor værner vi meget om bopælspligten, og at man skal bo i den ejendom sammen, som man ejer sammen,« understreger Mette Dyregaard.

Derfor har ABF ikke planer om at tilføje et lignede punkt i sine standardvedtægter.

Hos Københavns største udlejer af almene boliger KAB, har man omvendt valgt at tage konsekvensen af Airbnbs fremmarch på boligmarkedet. Her ændrede man sidste år regler, så det nu er tilladt for beboerne at udleje gennem airbnb op til seks uger på et år. Indtil da fik man blankt nej, fortæller udlejningschef Finn Larsen.

»Det er en erkendelse af, at verden forandrer sig, og der kommer nogle nye ting på markedet. Og så kunne vi blive ved med at slås mod vindmøller og blive ved med at skrive til folk; »Hold op med det, det må du ikke,  og ellers bliver du smidt ud,« eller vi kunne vælge at glide med og finde en ordning, som vi tror på fungerer, og som alle kan leve med, og som er en god service,« siger Finn Larsen.