Børns Vilkår bakker op om lovændring i forældredrabssager

Børns Vilkår glæder sig over, at forældreansvarsloven ændres, så drabsmænd som udgangspunkt ikke får forældremyndigheden, hvis de har slået den anden forælder ihjel. Organisationen tvivler dog på, at det vil forhindre drab.

Det er positivt, at socialminister Manu Sareen (R) med en lovændring vil sørge for, at drabsmænd, der har slået den anden forælder ihjel, ikke automatisk har ret til forældremyndigheden over børnene.

Det mener direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl, der især hæfter sig ved, at det fjerner enhver tvivl om, at det kan »betale« sig at slå sin partner ihjel.

»Det er godt med et politisk signal om, at man ikke kan få nogle fordele, når man begår så forkerte handlinger,« siger han.

Han tror dog ikke, at det nødvendigvis vil mindske antallet af forældredrab.

»Om man kan undgå drab, kan man godt være i tvivl om. Der er tit stærke følelser på spil i de tragiske sager, og derfor er de kølige overvejelser nok ikke altid til stede ved et drab på en ægtefælle,« siger Rasmus Kjeldahl.

Direktøren peger på, at lovændringen er positiv, fordi den handler om at tage udgangspunkt i barnets tarv og ikke tillægger drabsmanden en særlig værdi, andet end at være forælder til barnet.

Konkret vil Manu Sareen ændre paragraf 15 i forældreansvarsloven, der indtil nu har fastslået, at forældremyndigheden som udgangspunkt - medmindre afgørende hensyn til barnet taler imod - skal blive hos den tilbageværende far eller mor.

»Lovgivningen i dag sender et forkert signal. Hensynet til barnet må og skal altid være omdrejningspunktet i de her tragiske og voldsomme sager, hvor den ene forælder slår den anden ihjel. Derfor ønsker jeg at ændre lovgivningen, så vi alene har fokus på barnet og afskaffer den efterlevende forælders fortrinsstilling til at få forældremyndigheden,« siger Manu Sareen.