Børnene ruller ind på flere skoler

De garvede elever oplærer de nye, og skolestarten bliver roligere. Sådan er erfaringerne fra forsøg med rullende skolestart. Nogle skoler oplever dog, at børnene får problemer senere i skoleforløbet.

Uvelse Skole i Nordvestsjælland har indført rullende skolestart, så børnene begynder i skole når de fylder seks år - ikke når sommerferien er forbi. Her er det Amalie og Kathrine fra "lille B", der har kreativ time. Eleverne i deres klasse er fra seks til ni år.<br>Foto: Liselotte Sabroe Fold sammen
Læs mere

Flag og fællessang. Skolelederen holder tale for nervøse forældre og et mylder af sommersvedende, forventningsfulde børn uden fortænder. Nye skoletasker, madkasser og pennalhuse med Superman, Barbie og sylespidse blyanter.

Billedet har gennem mange år været det samme i de tidlige augustdage, hvor de nye elever starter i børnehaveklasse efter sommerferien og tager hul på ti års skolegang.

Men siden 1998 er scenen skiftet på stadigt flere skoler. Efter inspiration fra New Zealand har skoler landet over forsøgt sig med rullende skolestart, hvor barnet møder i skole, når det bliver seks år.

Det kræver en dispensation fra folkeskoleloven, som skolerne skal ansøge Undervisningsministeriet om. Men nu erklærer de hidtidige skeptikere, Socialdemokraterne, sig klar til at give de danske skoler en generel ret til at indføre rullende skolestart, hvis de ønsker det.

Erfaringerne fra skoler med rullende skolestart har i de første evalueringer været gennemgående positive. Skolestarten bliver mere rolig, og undervisningen differentieres i højere grad mod det enkelte barn frem for gruppen. Samtidig bliver børnene mere aktive med at lære deres kammerater op - den såkaldte »medlæring« styrkes markant i forhold til den traditionelle mere lærerstyrede børnehaveklasse.

De fleste af de 22 skoler, der i øjeblikket praktiserer rullende skolestart, har aldersintegrerede klasser i indskolingen. Det vil sige, at en klasse består af elever, der aldersmæssigt går fra børnehaveklasse til og med 2. eller 3. klasse.

I en foreløbig erfaringsopsamling fra november 2006 anfører Danmarks Lærerforening bl.a., at den rullende skolestart er god for drengene, der ellers traditionelt har størst vanskeligheder ved skolestart.

Men der kan opstå problemer senere i skoleforløbet, når børnene skal udsluses fra de aldersintegrerede klasser i indskolingen til en almindelig årgangsopdelt 3. eller 4. klasse. Overgangen synes »problematisk«, anføres det i notatet fra lærerforeningen.

»I realiteten forskyder man blot skolestartsproblematikken med en overgang på et senere tidspunkt. Eleverne er ikke socialiserede tilstrækkeligt til fællesskabet i en klasse. Enkelte skoler synes at kunne notere, at det faglige niveau ikke er helt som forventet ved overgangen til 3.-4. klasse,« hedder det i notatet.

Ud over praktiske problemer senere i skoleforløbet har rullende skolestart også været kritiseret for at være en del af en generel bevægelse mod at gøre folkeskolen mere individuel på bekostning af det gruppeorienterede. De nye individuelle elevplaner og mere holddannelse er andre tiltag, som kritikerne af regeringens skolepolitik frygter vil medføre en opløsning af fællesskabet og demokratidannelsen i skolen.