Børnemishandling i hjemmet

SFI offentliggør i dag en stor undersøgelse om børnemishandling i danske hjem. Rapporten er baseret på interview blandt 3.000 25-årige om deres barndom, på Danmarks Statistiks data om alle danske børn født mellem 1994 og 2006, samt på en stikprøve i 900 kommunale børnesager.

Rapporten viser, at:

5,6 procent af en årgang børn beretter, at de er blevet fysisk mishandlet af deres forældre eller stedforældre. Mishandlingen kan bestå af alt lige fra spark og slag til kvælertag og brændemærker.

At en væsentlig del af de børn og unge, der udsættes for børnemishandling, tilsyneladende ikke opfanges, hverken af det sociale system eller af sundhedsvæsenet.

22,7 procent af de interviewede børn har oplevet psykologisk mishandling, hvor deres forældre har fortalt dem, at de er uønskede, ikke elskede eller værdiløse.

Hver syvende interviewede, eller 14,9 procent, er blevet udsat for vanrøgt i deres barndom. De har f.eks. ikke fået ordentlig mad, fysisk pleje og omsorg under f.eks. sygdom.

Mange af de unge, som har været mishandlet som barn, lider i dag af posttraumatiske stressreaktioner eller selvmordstanker.

Den peger også på en række systemsvigt:

Undersøgelsen påpeger flere problemer, hvor sundhedssektoren og den sociale sektor i kommunerne ikke formår at samarbejde i sager med vold mod børn.

I sager, hvor en sagsbehandler vidste, at et barn havde været udsat for mishandling, viste kun 6 procent af sagsbehandlerne, om en læge havde undersøgt barnet.

Kun hver tredje af de børn og unge, der hospitalsregistreres med en børnemishandlingsdiagnose, får efterfølgende den personlige støtte, de har krav på og ret til ift. serviceloven.

Over halvdelen af alle sagsbehandlere følger ikke op og sikrer sig, at forholdene er blevet forbedret i de hjem, hvor børn er blevet mishandlet.

Kilde: Undersøgelsen »Børnemishandling i hjemmet« der offentliggøres i dag på ww.SFI.dk