Børnehavebørn »på arbejde« året rundt

Loven skal laves om, så kommunerne kan pålægge forældre at lade deres børn holde ferie fra daginstitution mindst to uger om året. Det mener Venstre-rådmand Jan E. Jørgensen fra Frederiksberg, hvor nogle forældre lader deres børn være i daginstitution hele året.

Sommerferien lakker mod enden. I den kommende uge starter skolerne, de voksne vender tilbage til arbejdspladsen og de mindre børn til deres vuggestue eller børnehave. Hvis de da overhovedet har været væk fra den.

For selv om de fleste lønmodtagere har ret til minimum tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september, vælger nogle forældre at lade deres børn blive i daginstitutionen hele sommeren igennem. Det gælder bl.a. i Frederiksberg Kommune, hvor Jan E. Jørgensen (V) er formand for Børne- og Undervisningsudvalget:

»Nogle institutioner konstaterer hvert år, at der er en gruppe børn, som aldrig holder ferie, dvs. er væk fra institutionen i en uge eller mere. De er så at sige »på arbejde« hele året,« siger han.

»Det er synd for børnene, for selv om de har godt af at være sammen med jævnaldrende, har de også brug for at holde fri ligesom alle andre og for at være intensivt sammen med deres forældre i længere tid.«

Vil ændre loven
Derfor ville Frederiksberg Kommune gerne pålægge forældrene at holde mindst to ugers ferie hvert år med deres børn. Men det tillader loven ikke, oplyser specialkonsulent Lone Larsen fra Ministeriet for Familie og Forbrug:

»Når kommunen har påtaget sig at stille dagtilbud til rådighed for et barn, skal den tilbyde pasning alle årets hverdage. Den kan ikke pålægge forældrene at lade barnet holde ferie f.eks. i to uger,« siger hun.

Det får nu Jan E. Jørgensen og Venstre på Frederiksberg til at foreslå familieminister Carina Christensen at lave loven om, så kommunerne kan kræve, at alle forældre holder mindst to ugers ferie med deres børn:

»Det er ikke et stort økonomisk eller normeringsmæssigt problem, men jeg er bekymret for de børn. Vi voksne har ret til mindst fem ugers ferie om året børnene har ikke en gang ret til to uger, hvis deres forældre ikke ønsker det,« siger Jan E. Jørgensen.

Han forestiller sig, at forældrebetalingen reduceres for hver uge, barnet holder ferie, og at der evt. kan gives ferietilskud til forældre, der har økonomisk friplads.

Formand for Børns Vilkår Peter Albæk finder forslaget interessant, selv om det formentlig kun berører få børn:

»Det kan give alvorlige konsekvenser for barnet aldrig at holde ferie med forældrene. En længere periode sammen med forældrene er vigtig for børns voksenrela­tion, og for lidt større børn kan det være hårdt måske at være den eneste i børnehaven, der ikke kommer på ferie,« siger han.

Fornuftige grunde
Formand for Børne- og Kulturudvalget i Kommunernes Landsforening Henrik Larsen (R) er enig i, at børn skal holde ferie med deres forældre. Men han går ikke ind for et egentligt påbud:

»Der kan være fornuftige grunde til, at det ikke altid kan lade sig gøre, f.eks. hvis man er nyansat og ikke har opsparet ret til betalt ferie og der kunne også være situationer, hvor det er til barnets fordel at være i daginstitutionen i stedet for hjemme hos forældrene,« siger han.

Det har ikke været muligt at træffe familie- og forbrugerminister Carina Christensen.